Historia

 • 23-07-2017 09:10

  Była hojna i ofiarna dla każdego z potrzebujących. Nie lubiła próżniaków, a szczególnie żebraków, chociaż nigdy nie odsyłała ich bez udzielenia jałmużny. Bieg jej życia, jej dokonania nie wyblakły przez stulecia. Nadal znajduje się w zainteresowaniu naukowców, publicystów, hierarchii kościelnej i pośród zwykłych ludzi, którzy instynktownie zbliżają się zawsze do wielkich postaci

 • 25-06-2017 07:30

  Ksienia Magdalena Mortęska kończyła swój długi, bo ciągnący się aż 77 lat, żywot w niedostatku. Jej trudnemu życiu fizycznemu towarzyszyła ciągła obawa, że żyje w grzechu, bo przecież zawsze szła pod prąd. Najpierw sprzeciwiając się woli ojca, który przysposabiał ją do pełnego uciech i zabaw życia dworskiego, potem walcząc z przeciwnikami wprowadzenia reform trydenckich i z samą sobą - nieustannie sprzeciwiając się swej naturze ludzkiej w dążeniu do ideału duchowego

 • 18-06-2017 15:53

  Ochotnicza Straż Pożarna w Błądzimiu powstała po odzyskaniu przez Polskę niepodległości - w 1927 r. Na pierwszego prezesa wybrano wówczas Konstantego Januszewskiego, komendantem został Czesław Miklasz, miejscowy nauczyciel. Remizę druhowie urządzili blisko jeziora, w gminnym budynku, w którym z drugiej strony mieściła się wiejska kuźnia

 • 11-06-2017 16:20

  Za czasów dra Stanisława Dekowskiego pacjentów szpitala psychiatrycznego w Świeciu dzielono na bardzo gwałtownych, spokojniejszych i rekonwalescentów. W miarę ustępowania ostrych objawów psychotycznych dążono do zatrudniania chorego - zgodnie z uzdolnieniami, aby wyrwać go z urojeń.

 • 04-06-2017 16:58

  Dr med. Stanisław Dekowski był pierwszym polskim dyrektorem szpitala psychiatrycznego w Świeciu. Doprowadził m.in. do powstania sieci pracowni z miejscami pracy chronionej, gdzie prowadzono terapię. Zlikwidował mury, a teren ogrodził siatką. Zmienił wygląd szpitala na nowoczesny obiekt leczniczy

 • 21-05-2017 17:16

  Dr med. Stanisław Dekowski (1874-1931) w latach 1920-31, aż do śmierci, był pierwszym polskim dyrektorem zakładu psychiatrycznego w Świeciu. Dekowski doprowadził świecką placówkę do solidnego poziomu medycznego, samowystarczalności finansowej, rozwijając terapię pracą i inne formy rehabilitacji psychiatrycznej. Dziś przedstawiamy działalność szpitala pod jego dyrekcją

 • 30-04-2017 15:02

  Ksieni Magdalena Mortęska pozostawiła kilkanaście dzieł, które dotrwały do naszych czasów. Jednym z nich jest zmodyfikowana przez nią reguła św. Benedykta, według której żyją, modlą się i pracują do dnia dzisiejszego mniszki benedyktynki w kilkunastu ufundowanych przez nią klasztorach. Pozostawiła po sobie także pisma z zakresu mistyki oraz podwaliny pod seminarium duchowne

 • 23-04-2017 12:23

  Dr med. Józef Wołek był jedynym lekarzem łączącym międzywojenną i powojenną tradycję psychiatryczną świeckiej lecznicy. Przez dwadzieścia lat - z przerwą w czasie okupacji hitlerowskiej - związał się zawodowo ze szpitalem w Świeciu (1933-1952). W trudnym okresie społeczno-politycznym początków stalinizmu (1948-51) pełnił funkcję dyrektora placówki

 • 09-04-2017 16:35

  Minęła 36. rocznica strajków rolniczych oraz wydarzeń bydgoskich, które odbiły się dużym echem w całym świecie. Z tej okazji w Zespole Szkół Agro-Ekonomicznych w Karolewie spotkali się uczestnicy tamtych wydarzeń. Były wspomnienia, prelekcje i zwiedzanie Izby Pamięci, która powstała w szkole pięć lat temu, a poświęcono ją ruchowi chłopskiemu z lat 80.

 • 02-04-2017 09:04

  Spór Magdaleny Mortęskiej z klasztorem toruńskim, którym zarządzała ksienia Dulska, ciągnął się przez długie lata i przybierał rozmaite formy. Był on dla niej fundamentalnym, bo dotykającym jej głównego celu życia ziemskiego, jakim było opracowanie i wdrożenie w życie reformy reguły benedyktyńskiej wraz z deklaracjami, w których zawarto interpretacje reguły i informacje, jak przygotować ją do warunków polskich ze srogimi zimami