XIX w.

  • 12-11-2017 08:16

    W połowie XIX wieku na zachód od centrum ówczesnego Świecia rozpoczęła się wielka rozbudowa, związana z powstaniem od podstaw dużego zakładu psychiatrycznego (1848-55) oraz translokacją miasta nad przeciwny brzeg rzeki Wdy (1854-85). Dziś przedstawiamy pierwszą część historii lecznicy z lat 1855-1899