Dzieci uczyły się, jak w średniowieczu powstawały garnki oraz ile uwagi wymagało pisanie gęsim piórem. Dużym zainteresowaniem cieszyło się stanowisko nowskiego mincerza z możliwością wybicia pamiątkowej monety. Na rynku odbywały się również pojedynki rycerskie, nauka średniowiecznych tańców oraz zabawy plebejskie.
Około godz. 22 rozpoczęła się bitwa o nowski zamek, na dziedzińcu starli się rycerze polscy i krzyżaccy. Po bitwie rozpoczęło się nocne zwiedzanie zabytków. Około 100 osób pod kierunkiem Marka Śliwy oraz Zbigniewa Lorkowskiego zwiedzało strych nowskiej fary, podziemia kościoła pofranciszkańskiego, nowskie mury oraz zamek. Sobotnio-niedzielną imprezę zakończyły msza i salwa na Anioł Pański.
RED

Dzieci uczyły się, jak w średniowieczu powstawały garnki oraz ile uwagi wymagało pisanie gęsim piórem. Dużym zainteresowaniem cieszyło się stanowisko nowskiego mincerza z możliwością wybicia pamiątkowej monety. Na rynku odbywały się również pojedynki rycerskie, nauka średniowiecznych tańców oraz zabawy plebejskie. Około godz. 22 rozpoczęła się bitwa o nowski zamek, na dziedzińcu starli się rycerze polscy i krzyżaccy. Po bitwie rozpoczęło się nocne zwiedzanie zabytków. Około 100 osób pod kierunkiem Marka Śliwy oraz Zbigniewa Lorkowskiego zwiedzało strych nowskiej fary, podziemia kościoła pofranciszkańskiego, nowskie mury oraz zamek. Sobotnio-niedzielną imprezę zakończyły msza i salwa na Anioł Pański.RED