Fundusz stypendialny „Studenciak” został stworzony z myślą o zdolnej młodzieży z Nowego, która chce studiować lub już to robi, lecz boryka się z brakiem pieniędzy. PKPS zbierał na ten cel fundusze m.in. na ostatnim balu charytatywnym, jaki odbył się na początku lutego w CK „Zamek”. - Udało nam się uzbierać 8 tys. zł - mówi Agata Bona, koordynatorka funduszu „Studenciak”. - To starczy na ufundowanie stypendium dla dwóch osób z naszego terenu - dodaje.
Stypendium jest przyznawane na 10 miesięcy. - Ten, kto je dostanie, co miesiąc otrzyma od nas 400 zł - mówi Bona.
Z tej formy pomocy mogą korzystać osoby, które ukończyły szkołę, zdały maturę i zamierzają rozpocząć studia, oraz te, które już uczą się na wyższej uczelni. Kandydaci muszą być mieszkańcami gminy Nowe. - Wymagamy, aby mieli średnią ocen nie mniejszą niż 4,5 na świadectwie na koniec roku szkolnego bądź 4,0 z roku akademickiego poprzedzającego przyznanie stypendium - informuje koordynator. - Dodatkowe punkty przyznajemy finalistom olimpiad przedmiotowych lub tym, którzy mają udokumentowane inne szczególne osiągnięcia - dodaje.
Komisja oceniająca wnioski bierze też pod uwagę sytuację materialną przyszłego stypendysty oraz to, czy jest aktywny społecznie, np. jest wolontariuszem.
- Kryteria nie są zbyt wygórowane - mówi Bona. - Pomimo to do tej pory nie wpłynął do nas żaden wniosek. Choć ogłoszenia o funduszu stypendialnym rozwiesiliśmy we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych w naszym mieście - dodaje.
Na wnioski komisja czeka tylko do 30 czerwca, formularze do wypełniania znajdują się na stronie internetowej Warsztatów Terapii Zajęciowej www.wtz-nowe.pl w zakładce aktualności. Wnioski można składać w biurze WTZ w Nowem przy ul. Myśliwskiej 1a od poniedziałku do piątku w godz. 8-15. W razie pytań można dzwonić pod nr tel. 663 213 616.
KAR