Wiosną zmienić się miał instruktor grupy, bo Gertruda Woźnicka chciała odejść na emeryturę. W kwietniu w Rychławie odbyło się spotkanie artystyczne, na które wiele osób przyszło z kwiatami, żeby podziękować za współpracę pani Gertrudzie. Jednak władze przekonały instruktorkę o 53-letnim stażu do tego, żeby została. Funkcję swą będzie pełniła do końca grudnia. - Żal jest odchodzić, ale swoje lata już przepracowałam i teraz czas na kogoś innego - mówi Gertruda Woźnicka.
Zaczął się więc czas przygotowań do występów i konkursów. Już 19 maja Rychławiaki pojechały na Przegląd Zespołów Ludowych w Golubiu-Dobrzyniu, skąd przywiozły największy z możliwych pucharów i dyplom. 8 czerwca zespół wziął udział w następnym konkursie. Tym razem na scenie w Gostycynie podczas Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Ludowych i Obrzędu Ludowego rywalizowały grupy przedstawiające różne formy teatralne. Rychławiaki zostały wyróżnione za przedstawienie pn. „Wspóminki Lólków”. W sierpniu w Nowem odbywało się I Międzynarodowe Spotkanie Artystyczne. W jego trakcie Rychławiaki i Kapela wystąpili na scenie na rynku, a później pojechali do Osin, gdzie spotkały się wszystkie uczestniczące w przeglądzie zespoły i wspólnie grały i śpiewały. Pod koniec miesiąca zespół muzyczny wziął udział w Przeglądzie Zespołów Kociewskich w Piasecznie. Do domu wrócił z wyróżnieniem oraz dyplomem.
W międzyczasie we wsi odbywały się też spotkania, festyny i zajęcia dla najmłodszych z okazji Dnia Dziecka zorganizowane przez Woźnicką.
ACZ