Konkurs jest przeprowadzany w czterech kategoriach, tj. ferma i hodowca bydła mlecznego oraz ferma i hodowca bydła mięsnego. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie - PZDR w Świeciu zgłosił w 2013 r. do konkursu kandydaturę gospodarstwa Danuty i Edwarda Pyrzów z Tryla. Dużym sukcesem było już nominowanie tego gospodarstwa do finału krajowego - mówi Benedykt Kirszenstein z PZDR w Świeciu. - Stąd cieszy jeszcze bardziej, że w rywalizacji ogólnopolskiej w kategorii ferma bydła mlecznego trzecie miejsce zajęli państwo Pyrzowie, przedstawiciele gminy Nowe i naszego Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Świeciu. - Profesorowie z komisji konkursowej, prowadzący tę uroczystą galę, wypowiadali się w superlatywach o nagrodzonym gospodarstwie, podkreślali między innymi jego nowoczesność oraz zaawansowanie technologiczne - dodaje.
Państwo Pyrzowie prowadzą gospodarstwo rolne o powierzchni 171 ha, w tym mają 48 ha użytków zielonych. Produkcja roślinna to pszenica ozima - 31 ha, pszenżyto - 11 ha, jęczmień jary - 21 ha, buraki cukrowe - 15 ha, kukurydza na kiszonkę - 45 ha. Prowadzą chów bydła mlecznego i produkcję opasów. Aktualnie ich stado liczy 350 sztuk, w tym krów mlecznych jest 115.
Rocznie sprzedają około 1 mln litrów mleka.
RED