Z okazji święta, szczęśliwych małżonków (18 lutego w dniu jubileuszu), odwiedzili burmistrz Czesław Woliński oraz kierownik USC Halina Sukniak (córka jubilatów). Złożyli na ręce obojga życzenia zdrowia oraz wielu dalszych lat wspólnego życia.
RED