Jak dowiadujemy się od obecnej na uroczystości prezes Zarządu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Teresy Ryzińskiej, oddział w Nowem działał do połowy lat 80., następnie na blisko 20 lat przestał funkcjonować. Dopiero we wrześniu 2004 roku z inicjatywy między innymi kierownika MGOPS w Nowem Arlety Maliszewskiej oraz obecnego prezesa zarządu w Nowem Marcina Tylmana ponownie rozpoczął działalność. - Głównymi problemami społecznymi, którymi zajmujemy się w Nowem, są niepełnosprawność, bezdomność oraz związane ze starością - mówi Tylman. - Najważniejszym zadaniem zleconym przez powiat świecki jest prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej, który właśnie ukończył 10 lat - dodaje.
Podczas spotkania jubileuszowego, w którym wzięli udział członkowie stowarzyszenia, uczestnicy WTZ, zaprzyjaźnieni lokalni przedsiębiorcy oraz samorządowcy ze starostą świeckim Franciszkiem Koszowskim oraz burmistrzem gminy Nowe Czesławem Wolińskim, nie mogło zabraknąć tortu oraz symbolicznej lampki szampana.
RED

Jak dowiadujemy się od obecnej na uroczystości prezes Zarządu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Teresy Ryzińskiej, oddział w Nowem działał do połowy lat 80., następnie na blisko 20 lat przestał funkcjonować. Dopiero we wrześniu 2004 roku z inicjatywy między innymi kierownika MGOPS w Nowem Arlety Maliszewskiej oraz obecnego prezesa zarządu w Nowem Marcina Tylmana ponownie rozpoczął działalność. - Głównymi problemami społecznymi, którymi zajmujemy się w Nowem, są niepełnosprawność, bezdomność oraz związane ze starością - mówi Tylman. - Najważniejszym zadaniem zleconym przez powiat świecki jest prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej, który właśnie ukończył 10 lat - dodaje. Podczas spotkania jubileuszowego, w którym wzięli udział członkowie stowarzyszenia, uczestnicy WTZ, zaprzyjaźnieni lokalni przedsiębiorcy oraz samorządowcy ze starostą świeckim Franciszkiem Koszowskim oraz burmistrzem gminy Nowe Czesławem Wolińskim, nie mogło zabraknąć tortu oraz symbolicznej lampki szampana.RED