Prognozowane dochody to 32,7 mln zł, a wydatki mają wynieść 37, 9 mln zł. Z tego planowany deficyt to 5,1 mln zł. Na wszystkie inwestycje ma być wydane 18,5 mln zł.
To spore obciążenie dla budżetu, stąd też konieczność wyemitowania obligacji komunalnych na kwotę 5,6 mln zł. Gmina zamierza wypuścić 56 sztuk papierów o wartości 100 tys. zł. W większości jest to związane z tegoroczną największą inwestycją, czyli budową Warlubskiego Parku Przemysłowo- Technologicznego. W budżecie zabezpieczono na ten cel kwotę 15,9 mln zł. Z tego ponad 9,7 mln zł dołoży marszałek.
Całość kwoty ma starczyć zarówno na budowę, jak i na wykup gruntów. Uzbrojone ma być około 20 ha gruntów w pobliżu zjazdu na autostradę w Płochocinie.
Wśród innych tegorocznych zadań jest modernizacja hydroforni w Lipinkach. - Zależy nam na podniesieniu jakości wody - tłumaczy Krzysztof Michalak, wójt gminy Warlubie.
Ma to kosztować 100 tys. zł. Z tym że samorząd chce nieco zmniejszyć wydatki, bo zamierza starać się o refundację przedsięwzięcia ze środków z PROW-u.
Będzie też wylane około 800 metrów nowej nawierzchni asfaltowej we wsi Krusze za około 290 tys. zł, z tego 145 tys. zł to będzie dotacja od województwa. - Położymy fragment do granicy z gminą Dragacz, licząc, że nasi sąsiedzi zajmą się jego dalszym odcinkiem - tłumaczy Michalak.
Gmina będzie też inwestowała w szkoły. Na ten rok przewidziano około 150 tys. zł na termomodernizacje budynku podstawówki w Lipinkach. Prace mają również dotyczyć poszycia dachu i poddasza, które ma być wyremontowane. - Na to zadanie chcemy wziąć 100 tys. zł pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - tłumaczy wójt.
Na remont czeka również przedszkole w Warlubiu, które ma być rozbudowane o pomieszczenia kuchenne. Gmina zapłaci za to 375 tys. zł, z tego 200 tys. zł to ma być dotacja z PROW-u. - Po tych zmianach placówka stanie się odrębną oświatową jednostką organizacyjną - wspomina Krzysztof Michalak.
Prace będą również prowadzone w oddziale przedszkolnym w Wielkim Komorsku, jego rozbudowa ma kosztować 200 tys. zł, z tego 100 tys. zł ma stanowić wsparcie unijne.
Podobnie jak inne ościenne samorządy Warlubie zamierza dołożyć się do projektu marszałka, czyli Infostrady Kujaw i Pomorza, dając jako wkład 27,1 tys. zł.
Natomiast na terenie oczyszczalni trzeba koniecznie pobudować halę garażowo-magazynową - za 100 tys. zł.
W przyszłych latach samorząd chce zabrać się za drugi etap kanalizacji w Kruszach, Komorsku i Wielkim Komorsku. - W tym roku musimy zrobić projekt techniczny - tłumaczy wójt. - Chcemy wydać na ten cel 80 tys. zł - dodaje.
Dla potrzeb Zakładu Usług Komunalnych ma być kupiony lekki samochód dostawczy za 50 tys. zł. Poza tym gmina zakupi też kosiarkę ciągnikowo-wysięgnikową do wykaszania poboczy za 45 tys. zł. Ma być także rekultywowane składowisko odpadów za 1,1 mln zł. Jednak wkład gminy będzie minimalny, bo zaledwie 5 proc. - około 56,6 tys. zł. Większość środków wykłada tu marszałek. - Poza tym pół miliona złotych zamierzamy w tym roku przeznaczyć na remonty dróg - tłumaczy wójt. - Natomiast 300 tys. zł na utrzymanie obiektów komunalnych. W Zespole Szkół w Warlubiu planujemy wydać 50 tys. zł na trzeci etap prac przy wymianie instalacji elektrycznej. Na remonty podstawówki w Lipinkach - 50 tys. zł, a na instalację odgromową w Wielkim Komorsku około 30 tys. zł - dodaje.
Gmina da też 600 tys. zł dotacji na Dom Kultury w Warlubiu. Sporo też doda do utrzymania szkół. - Subwencja oświatowa nie starcza na wszystkie zadania, w tym roku musimy dołożyć z własnych środków 1,8 mln zł - dodaje wójt.
KAR

Prognozowane dochody to 32,7 mln zł, a wydatki mają wynieść 37, 9 mln zł. Z tego planowany deficyt to 5,1 mln zł. Na wszystkie inwestycje ma być wydane 18,5 mln zł. To spore obciążenie dla budżetu, stąd też konieczność wyemitowania obligacji komunalnych na kwotę 5,6 mln zł. Gmina zamierza wypuścić 56 sztuk papierów o wartości 100 tys. zł. W większości jest to związane z tegoroczną największą inwestycją, czyli budową Warlubskiego Parku Przemysłowo- Technologicznego. W budżecie zabezpieczono na ten cel kwotę 15,9 mln zł. Z tego ponad 9,7 mln zł dołoży marszałek. Całość kwoty ma starczyć zarówno na budowę, jak i na wykup gruntów. Uzbrojone ma być około 20 ha gruntów w pobliżu zjazdu na autostradę w Płochocinie. Wśród innych tegorocznych zadań jest modernizacja hydroforni w Lipinkach. - Zależy nam na podniesieniu jakości wody - tłumaczy Krzysztof Michalak, wójt gminy Warlubie.Ma to kosztować 100 tys. zł. Z tym że samorząd chce nieco zmniejszyć wydatki, bo zamierza starać się o refundację przedsięwzięcia ze środków z PROW-u.Będzie też wylane około 800 metrów nowej nawierzchni asfaltowej we wsi Krusze za około 290 tys. zł, z tego 145 tys. zł to będzie dotacja od województwa. - Położymy fragment do granicy z gminą Dragacz, licząc, że nasi sąsiedzi zajmą się jego dalszym odcinkiem - tłumaczy Michalak.Gmina będzie też inwestowała w szkoły. Na ten rok przewidziano około 150 tys. zł na termomodernizacje budynku podstawówki w Lipinkach. Prace mają również dotyczyć poszycia dachu i poddasza, które ma być wyremontowane. - Na to zadanie chcemy wziąć 100 tys. zł pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - tłumaczy wójt. Na remont czeka również przedszkole w Warlubiu, które ma być rozbudowane o pomieszczenia kuchenne. Gmina zapłaci za to 375 tys. zł, z tego 200 tys. zł to ma być dotacja z PROW-u. - Po tych zmianach placówka stanie się odrębną oświatową jednostką organizacyjną - wspomina Krzysztof Michalak. Prace będą również prowadzone w oddziale przedszkolnym w Wielkim Komorsku, jego rozbudowa ma kosztować 200 tys. zł, z tego 100 tys. zł ma stanowić wsparcie unijne. Podobnie jak inne ościenne samorządy Warlubie zamierza dołożyć się do projektu marszałka, czyli Infostrady Kujaw i Pomorza, dając jako wkład 27,1 tys. zł. Natomiast na terenie oczyszczalni trzeba koniecznie pobudować halę garażowo-magazynową - za 100 tys. zł. W przyszłych latach samorząd chce zabrać się za drugi etap kanalizacji w Kruszach, Komorsku i Wielkim Komorsku. - W tym roku musimy zrobić projekt techniczny - tłumaczy wójt. - Chcemy wydać na ten cel 80 tys. zł - dodaje. Dla potrzeb Zakładu Usług Komunalnych ma być kupiony lekki samochód dostawczy za 50 tys. zł. Poza tym gmina zakupi też kosiarkę ciągnikowo-wysięgnikową do wykaszania poboczy za 45 tys. zł. Ma być także rekultywowane składowisko odpadów za 1,1 mln zł. Jednak wkład gminy będzie minimalny, bo zaledwie 5 proc. - około 56,6 tys. zł. Większość środków wykłada tu marszałek. - Poza tym pół miliona złotych zamierzamy w tym roku przeznaczyć na remonty dróg - tłumaczy wójt. - Natomiast 300 tys. zł na utrzymanie obiektów komunalnych. W Zespole Szkół w Warlubiu planujemy wydać 50 tys. zł na trzeci etap prac przy wymianie instalacji elektrycznej. Na remonty podstawówki w Lipinkach - 50 tys. zł, a na instalację odgromową w Wielkim Komorsku około 30 tys. zł - dodaje.Gmina da też 600 tys. zł dotacji na Dom Kultury w Warlubiu. Sporo też doda do utrzymania szkół. - Subwencja oświatowa nie starcza na wszystkie zadania, w tym roku musimy dołożyć z własnych środków 1,8 mln zł - dodaje wójt.KAR