Pomysłodawcami i organizatorami przedsięwzięcia byli rodzice uczniów z klasy IV c wraz z dyrekcją Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowem. Strażacy i ratownicy medyczni przygotowali pokaz udzielania pierwszej pomocy. Wyjaśnili też, jak postępować w przypadku najczęstszych wypadków w szkole i w domu. Zaprezentowali zastosowanie profesjonalnego sprzętu ratowniczego. Policjanci przeprowadzili pogadankę na temat bezpieczeństwa na drodze, szczególnie w czasie przejścia do szkoły. Rozmawiali z uczniami o dopalaczach i odpowiadali na pytania. Atrakcją był pomiar radarem policyjnym prędkości biegu dzieci. Na zakończenie dzieci mogły obejrzeć wozy policyjne i strażackie wraz z wyposażeniem.
RED

Pomysłodawcami i organizatorami przedsięwzięcia byli rodzice uczniów z klasy IV c wraz z dyrekcją Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowem. Strażacy i ratownicy medyczni przygotowali pokaz udzielania pierwszej pomocy. Wyjaśnili też, jak postępować w przypadku najczęstszych wypadków w szkole i w domu. Zaprezentowali zastosowanie profesjonalnego sprzętu ratowniczego. Policjanci przeprowadzili pogadankę na temat bezpieczeństwa na drodze, szczególnie w czasie przejścia do szkoły. Rozmawiali z uczniami o dopalaczach i odpowiadali na pytania. Atrakcją był pomiar radarem policyjnym prędkości biegu dzieci. Na zakończenie dzieci mogły obejrzeć wozy policyjne i strażackie wraz z wyposażeniem.RED