Modernizacja jest konieczna, bo pomieszczenie nie spełnia już dzisiejszych standardów, są tu między innymi progi utrudniające dostęp dla osób niepełnosprawnych. - Mając na względzie starania dyrektora szkoły oraz przychylność radnych, postanowiłem przygotować dokumentację projektową oraz wniosek aplikacyjny do programu remontowego infrastruktury sportowej Ministerstwa Sportu - mówi Czesław Woliński, burmistrz Nowego. - Sam konkurs nie został ogłoszony, jedynie zapowiedziany, warunkiem poprzednich było posiadanie pełnej dokumentacji projektowej. Jednym z elementów procesu są konsultacje i wysłuchanie mieszkańców, w tym przypadku rodziców, co do potrzeb w zakresie planowanego remontu sali. Postanowiłem, że o zamiarach i zakresie merytorycznym prac będę informował mieszkańców na bieżąco, od jak najwcześniejszego etapu - dodaje.
Obecnie miasto zbiera uwagi co do potrzeb, które przełożą się na zakres remontu i doposażenia sali w niezbędne elementy. Już w lutym projektant na zebraniach z rodzicami uczniów przedstawi wstępny założenia i zakres prac. - Remont ma dotyczyć obecnego budynku, nie planujemy jego rozbudowy - tłumaczy Woliński. - Bryła ma zostać uzupełniona o konieczne wyjście ewakuacyjne. Jeśli wniosek o dofinansowanie zostanie zaakceptowany, prace planujemy na 2019 rok. Szacowany koszt nie został jeszcze szczegółowo określony, uzależniony będzie on od warunków konkursu. Choć może sięgać nawet 500 tys. zł - dodaje.
KAR