Tegoroczny budżet gminy Osie to 30,4 mln zł, ale wydatków będzie więcej, bo 34,3 mln zł. Deficyt wyniesie 3,8 mln zł i ma on być pokryty kredytem bankowym.
Na inwestycje gmina zamierza wydać 12,8 mln zł. Wśród nowych zadań pojawia się budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Osiu na ul. Bocznej, Wybudowanie po Starogard, Osiedle Stary Tartak. Zadanie ma być realizowane od marca do grudnia i wynieść 500 tys. zł.
Sieć ma być rozbudowana również w Tleniu za 25 tys. zł.
Drogi są ważne
Samorząd zajmie się budową ścieżki pieszo-rowerowej Osie - Brzeziny - Żur o długości ok. 4,3 km i szerokości 2,6-3,3 m. - Całkowity jej koszt, z dokumentacją, wykupem gruntów i budową, to 3,6 mln zł - mówi Michał Grabski, wójt gminy Osie. - Same roboty budowlane wyniosą 3,35 mln zł, z czego 1,19 mln zł do środki unijne z kujawsko-pomorskiego RPO. Trasa ma być gotowa do końca września - dodaje.
Modernizacji doczeka się również droga Osie - Miedzno, gdzie powstanie również ścieżka rowerowa o długości około 3,4 km. - W ramach zadania zostanie również wymieniona infrastruktura ulicy Kościuszki w Osiu - opowiada wójt. - W tym sieć wodociągowa, kanalizacyjna, deszczowa, oświetleniowa i energetyczna - dodaje.
Koszt przedsięwzięcia to około 4 mln zł, w tym 1,75 mln zł pochodzi z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej, a 1,1 mln zł z budżetu powiatu. - Sieć energetyczną i oświetleniową wymieni firma Enea - dodaje.
W planach jest również budowa drogi transportu rolniczego Osie - Kujonki o długości kilometra. - Koszt to 500 tys. zł, z czego planowane dofinansowanie z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego to około 100 tys. zł - tłumaczy.
Z mniejszych przedsięwzięć warto wymienić modernizację trasy we wsi Brzeziny o długości około 300 metrów za 200 tys. zł, jak również 200-metrowego odcinka ulicy Nad Strugą w Łążku (135 tys. zł) czy trzystumetrowej trasy w miejscowości Pruskie (250 tys. zł).
Gmina dofinansuje również remont odcinka Drzycim - Spławie i da powiatowi 300 tys. zł.
Stadion ze wsparciem z ministerstwa
W tegorocznych przedsięwzięciach znalazło się powstanie boiska treningowego do piłki nożnej o nawierzchni sztucznej, o wymiarach 100 m na 50 m z oświetleniem, nagłośnieniem, trybunami, zadaszeniami dla zawodników, piłko-chwytaczami, parkingiem i ogrodzeniem. - Koszt całkowity to około 1,65 mln zł, z czego połowę dofinansuje Ministerstwo Sportu i Turystyki - opowiada wójt.
Przebudowany będzie także dotychczasowy stadion lekkoatletyczny w Osiu. - Zadanie obejmuje budowę nowego obiektu szatniowo-socjalnego, budynku gospodarczego, bieżni tartanowej czterotorowej (400 m) i urządzeń lekkoatletycznych - mówi Grabski. - Do tego wymianę murawy płyty głównej z wykonaniem drenażu i automatycznego nawadniania ze zbiornikiem buforowym, remontem trybun i oświetlenia, nagłośnienia i tablicy wyników, nowego ogrodzenia i parkingów - dodaje.
Przewidywany koszt inwestycji to 3,65 mln zł, stadion ma być gotowy do czerwca 2019 r. Zadanie współfinansowane jest przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w kwotach: w 2018 r. - 600 tys. zł, w 2019 r. - 300 tys. zł.
Zielony punkt i przedszkole
Wśród nowości pojawia się budowa zielonego punktu kontrolnego we wsi Grzybek za 91,3 tys. zł, z tego 57,2 tys. zł ma pochodzić z funduszy z UE. - Środki będą przeznaczone na powstanie punktów przydatnych podczas biegów na orientację - opowiada wójt.
Samorząd dołoży też do Infostrady Pomorza i Kujaw.
Zapłaci też za termomodernizację przedszkola (120 tys. zł), utwardzi parking przy szkole (36 tys. zł) i da na budowę przydomowych oczyszczalni (15 tys. zł).
KAR