Ponieważ pogoda na początku nie sprzyjała imprezie, jej pierwsza część odbyła się w sali DPS-u. Oprócz pikniku rodziny poznały się, wymieniły ze sobą doświadczenia. Dla rodziców odbyło się szkolenie dotyczące udzielania pierwszej pomocy, a dzieci dowiedziały się, jak należy bezpiecznie spędzać wakacje. Piknik przygotował PCPR pod kierunkiem Małgorzaty Imiłkowskiej przy współudziale pracowników Domu. W spotkaniu wzięła także udział starosta powiatu Marzena Kempińska. - Nasz Dom jest otwarty na tego typu imprezy środowiskowe - mówi dyrektor Zbigniew Blaurok. - Podobne imprezy również w pewien sposób uatrakcyjniają czas wolny naszym mieszkańcom. Szczególne słowa uznania należą się pracownikom DPS-u, którzy pomogli w organizacji imprezy mimo wolnego dnia od pracy - dodaje. Imprezę zorganizowano w ramach projektu ?Wsparcie istniejących rodzin zastępczych, w tym zawodowych i niepełnosprawnych poprzez działania edukacyjne skierowane na rozwój wiedzy rodzin zastępczych?.
KP