Popisy uczniów oceniało - a nie była to łatwa praca - jury w składzie: Małgorzata Jopek, Justyna Zielińska, Aleksandra Chmielecka.
W popisach artystycznych najwyżej oceniona została klasa IIIa, która przygotowywała się pod opieką wychowawcy Anny Dowhań-Stasiewskiej. Drugie miejsce zajęła klasa IIa Ewy Fankidejskiej, a trzecie - debiutujący pod kierunkiem Małgorzaty Łęckiej uczniowie klasy Ia.
Wysiłki uczniów i nauczycieli nagradzane były głośnym aplauzem licznie zgromadzonej publiczności.
Swoją obecnością zaszczycili placówkę przyjaciele szkoły z burmistrzem Czesławem Wolińskim na czele, dyrektorzy szkół z młodzieżą, dyrektor Zakładu Poprawczego w Nowem, dyrektor Centrum Kultury „Zamek” w Nowem, emerytowani nauczyciele LO, rada rodziców, a także absolwenci.
Na korytarzu szkolnym można podziwiać wystawę przygotowaną z okazji 25-letniej historii Kopernikady w LO.
RED