Szkoła Podstawowa w Wielkim Komorsku przystąpiła do IV edycji światowego projektu UNICEF "Wszystkie Kolory Świata". W ramach akcji uczniowie przygotowywali lalki, które potem zostały sprzedane, a za zebrane pieniądze zostaną zakupione szczepionki dla dzieci z Angoli. - Uczestnicząc w akcji uświadamiamy dzieciom i młodzieży, że pomaganie może być przyjemne i wiązać się z pozytywnymi emocjami, a ponadto, że dzięki ich zaangażowaniu można uratować życie dziecka - wyjaśniają nauczyciele.
W szkole w Wielkim Komorsku projekt przebiegał etapami. Najpierw na zajęciach komputerowych i plastyki dzieci wybierały kontynent i państwo, z którego ma pochodzić lalka. Nadawały im imiona, decydowały o kolorze skóry i ubiorze. Ustalały cechy charakterystyczne danej lalki, wymyślały jej zainteresowania. Później przy pomocy rodziców szyli lalki w oparciu o wykrój przesłany przez UNICEF. Uczniowie uzupełniali "akt urodzenia" laleczki, czyli specjalny dokument, w którym umieszczali fotografię swojej lalki, wpisywali dane personalne: imię, kraj pochodzenia, wiek, a także jej zainteresowania.
Ostatnim etapem akcji była organizacja święta lalek w szkole, na które zostali zaproszeni lokalni przedsiębiorcy, rodzice oraz mieszkańcy wsi. Nie obyło się bez poczęstunku. W trakcie imprezy dzieci prezentowały swoje dzieła, po czym następowała licytacja. Dzięki hojności darczyńców udało się zebrać 3365 zł. Goście głosowali na najbardziej oryginalną lalkę, gdyż zostanie ona wystawiona na konkurs internetowy. Nagrodą będzie koncert Majki Jeżowskiej w zwycięskiej szkole. Artystka jest Ambasadorem Dobrej Woli UNICEF.
- Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w naszą akcję za pomoc w realizacji celów wychowawczych, kształtowania wśród dzieci postawy tolerancji i otwartości na inne kultury, pokazanie, że pomaganie może być nie tylko pożyteczne, ale także przyjemne - wyliczają nauczyciele. - Wspólnie przyczyniliśmy się do poprawy losu wielu dzieci na świecie - dodają.
Do projektu UNICEF przystąpiło jeszcze sześć innych placówek z naszego powiatu: Szkoła Podstawowa w Trylu, Przedszkole Samorządowe w Pruszczu, Szkoła Podstawowa im. Franciszka z Asyżu w Świekatowie, Szkoła Podstawowa nr 1 w Świeciu, Gimnazjum nr 2 w Świeciu oraz Przedszkole nr 9 "Pod klonem" w Świeciu.
ACZ

Szkoła Podstawowa w Wielkim Komorsku przystąpiła do IV edycji światowego projektu UNICEF "Wszystkie Kolory Świata". W ramach akcji uczniowie przygotowywali lalki, które potem zostały sprzedane, a za zebrane pieniądze zostaną zakupione szczepionki dla dzieci z Angoli. - Uczestnicząc w akcji uświadamiamy dzieciom i młodzieży, że pomaganie może być przyjemne i wiązać się z pozytywnymi emocjami, a ponadto, że dzięki ich zaangażowaniu można uratować życie dziecka - wyjaśniają nauczyciele. W szkole w Wielkim Komorsku projekt przebiegał etapami. Najpierw na zajęciach komputerowych i plastyki dzieci wybierały kontynent i państwo, z którego ma pochodzić lalka. Nadawały im imiona, decydowały o kolorze skóry i ubiorze. Ustalały cechy charakterystyczne danej lalki, wymyślały jej zainteresowania. Później przy pomocy rodziców szyli lalki w oparciu o wykrój przesłany przez UNICEF. Uczniowie uzupełniali "akt urodzenia" laleczki, czyli specjalny dokument, w którym umieszczali fotografię swojej lalki, wpisywali dane personalne: imię, kraj pochodzenia, wiek, a także jej zainteresowania.Ostatnim etapem akcji była organizacja święta lalek w szkole, na które zostali zaproszeni lokalni przedsiębiorcy, rodzice oraz mieszkańcy wsi. Nie obyło się bez poczęstunku. W trakcie imprezy dzieci prezentowały swoje dzieła, po czym następowała licytacja. Dzięki hojności darczyńców udało się zebrać 3365 zł. Goście głosowali na najbardziej oryginalną lalkę, gdyż zostanie ona wystawiona na konkurs internetowy. Nagrodą będzie koncert Majki Jeżowskiej w zwycięskiej szkole. Artystka jest Ambasadorem Dobrej Woli UNICEF. - Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w naszą akcję za pomoc w realizacji celów wychowawczych, kształtowania wśród dzieci postawy tolerancji i otwartości na inne kultury, pokazanie, że pomaganie może być nie tylko pożyteczne, ale także przyjemne - wyliczają nauczyciele. - Wspólnie przyczyniliśmy się do poprawy losu wielu dzieci na świecie - dodają. Do projektu UNICEF przystąpiło jeszcze sześć innych placówek z naszego powiatu: Szkoła Podstawowa w Trylu, Przedszkole Samorządowe w Pruszczu, Szkoła Podstawowa im. Franciszka z Asyżu w Świekatowie, Szkoła Podstawowa nr 1 w Świeciu, Gimnazjum nr 2 w Świeciu oraz Przedszkole nr 9 "Pod klonem" w Świeciu.ACZ