W ramach rządowego programu "Za życiem" wicestarosta przedstawiła naszej placówce propozycję zorganizowania i poprowadzenia Powiatowego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego dla małych dzieci zagrożonych niepełnosprawnością.
- Zawsze jesteśmy otwarci na nowe pomysły, więc przyjęliśmy tę propozycję - opowiada Małgorzata Błaszkiewicz, dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu. - I tak działamy od 23 listopada zeszłego roku - dodaje.
Głównym założeniem ośrodka jest udzielanie kompleksowego wsparcia rodzinom z dziećmi od chwili wykrycia niepełnosprawności lub jego zagrożenia do czasu podjęcia nauki w szkole.
- Stawiamy na działania stymulujące dziecko we wczesnym etapie jego rozwoju, które mają bezpośredni wpływ na osiągnięcie większej niezależności, samodzielności i lepszej jakości życia w okresie dorosłości - opowiada. - Praca z rodziną dziecka niepełnosprawnego oraz terapia mają mieć charakter wieloprofilowego oddziaływania na zaburzenia - dodaje.
Przyjmą z różnymi dysfunkcjami
- Podobne działania prowadzimy tu w ramach wczesnego wspomagania - opowiada dyrektor. - To jest kolejna propozycja dla rodziców - dodaje.
Okazuje się, że nie trzeba mieć pełnej diagnozy medycznej, aby skorzystać z pomocy ośrodka, który pełni również rolę konsultacyjną. - Czasami rodziców małego dziecka mogą niepokoić drobne rzeczy, np. zbyt późne siadanie malucha, problemy z raczkowaniem, z mową, wówczas możemy skorzystać z pomocy specjalistów pracujących w ośrodku - mówi.
Placówka przyjmuje maluchy, od 2-3 miesięcy do trzech lat, ale nie wyklucza również pomocy starszym 5-, 6-latkom. Dzieci mogą mieć dysfunkcje zarówno ruchowe, psychiczne, jak i umysłowe.
Nie koliduje z pracą szkoły
Ośrodek jest finansowy przez rządowy program, w związku z czym na każde dziecko przypada określona liczba godzin. - Średnio jest to pięć godzin w tygodniu - mówi Ewa Zacharska, koordynator ośrodka i wicedyrektor ZSS. - Rodzic zgłasza się do nas, my dokonujemy oceny funkcjonowania dziecka oraz oceniamy, jaka pomoc dziecku jest potrzebna. Placówka dysponuje specjalistyczną bazą, niezbędną do pracy z małym dzieckiem. Co ważne, zatrudniliśmy rehabilitantkę, która ma doświadczenie w pracy z małymi dziećmi - dodaje.
Działalność ośrodka nie koliduje z pracą szkoły. - Są to zajęcia popołudniowe albo organizowane w sobotę, więc nie tracą na tym nasi uczniowie ze szkoły i przedszkola - tłumaczy Błaszkiewicz.
Kolejna tura zajęć od lutego
W okresie od listopada i grudnia 2017 r. do ośrodka uczęszczało 16 dzieci. - Obecnie mamy nowy nabór uczestników - mówi Zacharska. - Z zajęciami zamierzamy znowu ruszyć od początku lutego - dodaje.
Ośrodek swym zasięgiem obejmuje cały powiat, więc mogą się do niego zgłaszać osoby nie tylko ze Świecia i okolic. - W ramach ośrodka mamy zatrudnionych 18 specjalistów - tłumaczy Błaszkiewicz. - Oczywiście bazujemy na naszej kadrze pedagogicznej, ale sporo osób zatrudniliśmy również z zewnątrz - dodaje.
W tej grupie są: rehabilitant, oligofrenopedagodzy, psycholog, logopedzi, terapeuci integracji sensorycznej oraz stosowanej analizy zachowania.
Mają być warsztaty dla rodziców
Docelowo placówka zamierza rozszerzyć w tym półroczu działalność o zajęcia warsztatowe z rodzicami, aby lepiej sobie radzić w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Tu ma być zapewniona pomoc psychologa.
Dyrektor ZSS zapewnia, że są w stanie pomóc opiekunom również w poszukiwaniu odpowiedniego specjalisty. - Czasami rodzice, słysząc diagnozę od lekarza, że w rozwoju jego dziecka zauważa się nieprawidłowości, czują się bezradni i nie wiedzą, gdzie szukać pomocy - opowiada. - My w ramach działania ośrodka oferujemy poradnictwo w zakresie pomocy specjalistycznej.
Pomoc ośrodka to głównie zajęcia indywidualne, ale jego podopieczni spotykają się razem przy okazji organizacji różnego rodzaju świątecznych spotkań. - W przypadku niektórych schorzeń nauka funkcjonowania w większej grupie jest bardzo ważna i tego typu zajęcia też będziemy proponować - dodaje.
Jak zapewnia dyrektor Błaszkiewicz, korzystanie z zajęć ośrodka nie wyklucza innej pomocy w pobliskich placówkach. - Wszystko zależy od rodziców, ich czasu, chęci, ale również samego dziecka, które może mieć w niektórych przypadkach przesyt zajęć i być nimi wręcz zmęczone - przyznaje Błaszkiewicz.
Zajęcia w ośrodku są darmowe, w całości finansowe z rządowego programu.
Dzieci będą przyjmowane na podstawie opinii o wczesnym wspomaganiu wydawanym przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną oraz na wniosek rodziców. Wzór wniosku można pobrać na stronie Zespołu Szkół Specjalnych pod zakładką "Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy". Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 052 33 300 86 lub pisząc na e-mail: wicezssnr1@interia.pl.
KAR