Taka właśnie idea przyświeca tzw. audycjom szkolnym wyjazdowym, które oferuje różnym środowiskom Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy. Są one skierowane są do dzieci i polegają na wyjazdowych koncertach grup cztero-, pięcioosobowych, podczas których muzycy edukują najmłodszych melomanów. Pokazują instrumenty, tłumacząc ich budowę i sposoby użytkowania, czasem pozwalają zagrać, opowiadają też o muzyce i podstawowych pojęciach z nią związanych.
Tym razem muzycy przybyli do Świekatowa na zaproszenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Świekatowie. Muzycy zaprezentowali "Muzyczny kogel-mogel", który po uporządkowaniu przekształcono w przejrzyste formy muzyczne: rondo, wariacje i suitę. Dzieci miały okazję poznać budowę wiolonczeli oraz oboju. Spotkanie odbyło się w świetlicy wiejskiej i było bezpłatne dla widzów. Uczestniczyło w nim ponad 70 osób.
KP