Olimpiadę otworzył dyrektor ZSAE Stanisław Buś, a na dobry początek przed szeroką publicznością wystąpił szkolny Zespół Pieśni i Tańca "Karolaki". Następnie głos zabrał prof. dr hab. inż. Piotr Dorszewski, Przewodniczący Komitetu Okręgowego Olimpiady i Umiejętności Rolniczych w Bydgoszczy.
- Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych to jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów wiedzy oraz umiejętności praktycznych organizowany w Polsce - mówi Buś. - Patronuje mu Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także Ministerstwo Środowiska - dodaje.
W trakcie olimpiady wyłania się i wyróżnia najlepszych uczniów w sześciu blokach tematycznych: produkcja zwierzęca, produkcja roślinna, mechanizacja rolnictwa, gastronomia, architektura krajobrazu, agrobiznes. W trakcie części teoretycznej i praktycznej wyłoniono 16 uczniów, którzy będą startować w etapie centralnym, który odbędzie się we Wrocławiu.Najlepsi w poszczególnych kategoriach:
Produkcja zwierzęca: Adrian Marunowski - ZSA-E Karolewo, Piotr Malak - ZSCKR Sypniewo, Kazimierz Skowroński - ZSCKR Bydgoszcz, IV Marek Kapczyński - ZSP Samostrzel
Produkcja roślinna: Adam Gołębiewski - ZS Bielice, Mariusz Mosiński - ZSA-E Karolewo, Sylwia Banasiak - ZSRCKU Przemystka
Mechanizacja rolnictwa: Jacek Bodziński - ZSCKR Sypniewo, Paweł Kowalski - ZSA-E Karolewo, Piotr Kołtun - ZSCKR Stary Brześć
Gastronomia: Anna Napiórkowska - ZS nr 3 Rypin, Karolina Łojewska - ZSN Gąsawa, Cyprian Dobrzycki - ZSRCKU Przemystka
Architektura krajobrazu: Michał Sercow - ZSCKR Bydgoszcz, Justyna Zabrocka - ZSRCKP Bolesławowo
Agrobiznes: Wiktoria Walasik - ZSRCKU Przemystka
- Nasz Zespół Szkół Agro-Ekonomicznych w Karolewie należy do elitarnej grupy szkół, której uczniowie zostają finalistami, a nawet laureatami etapu centralnego ogólnopolskich olimpiad dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych - mówi Stanisław Buś. - Wśród tegorocznych finalistów olimpiady we Wrocławiu będzie aż trzech naszych reprezentantów - Adrian Marunowski z Serocka i Paweł Kowalski z Mirowic - obaj z gminy Pruszcz oraz Mariusz Mosiński z miejscowości Wilcze w gminie Osielsko.
Warto dodać, że w ubiegłym roku uczeń ZSAE Paweł Kowalski zajął w finale centralnym w Lublinie VII miejsce, zdobywając tytuł laureata Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych - dodaje.
Spędzić wolny czas można było w przygotowanej z tej okazji kawiarence, gdzie przy kawie trwały dyskusje, spotkania po latach i można było obejrzeć projekcje ciekawych filmów.
SB, KP