Dachówka zamku ostatni raz była zmieniana w latach 70. Przez kilka ostatnich lat podczas deszczu robiły się przecieki, co powodowało niszczenie budynku, a ponadto całkowicie uniemożliwiało korzystanie ze strychu. Gminni urzędnicy już dwa lata temu uznali, że problem rozwiąże tylko całkowita wymiana dachu, jednak nie było na ten cel pieniędzy. Nawet z bieżącą naprawą był problem, bo budynek jest położony na skarpie. Trochę trwało zanim znaleziono odpowiednią firmę dekarską, która podjęła się usunięcia przecieków w poszyciu dachu.
Obiekt jest pod nadzorem konserwatora, nie można tu użyć przypadkowych materiałów, wszystko musi być zgodne z pierwowzorem. Jednak najważniejszy problem to brak funduszy na to przedsięwzięcie. - Dach na zamku w Nowem został poddany bieżącemu remontowi, to znaczy usunięto przecieki, założono brakujące dachówki - tłumaczy Zbigniew Lorkowski, wiceburmistrz Nowego. - Niestety, ze względu na zaangażowanie czasowe i finansowe w pozostałe inwestycje gminne musieliśmy ograniczyć się do tego działania. W środku budynku na przełomie roku wyremontowane zostały łazienki przy bibliotece oraz zaplecze socjalne i toaletowe w pomieszczeniach garderobiano-biurowych - dodaje.
Dwa lata temu gmina miała plan, że wykorzysta strych, gdy dach już będzie po remoncie, jako przestrzeń wystawienniczą. Teraz nie jest już tego taka pewna.
- Wstępnie przymierzaliśmy się do adaptacji poddasza na cele kulturalne, ale inwestycja okazała się poza zasięgiem finansowym, głównie ze względu na toczące się już i zaplanowane inwestycje - opowiada wiceburmistrz. - Będziemy śledzić pojawiające się dofinansowania na remonty obiektów zabytkowych, by jak najmniejszym kosztem dokonać zakładanej adaptacji poddasza - dodaje.
Zamek od jakiegoś czasu nie jest już też wieczorem oświetlony. Okazuje, się że założone zaledwie dwa lata temu lampy od iluminacji są niszczone przez wandali. - Chyba już ze dwa razy wymienialiśmy klosze do tych lamp - dopowiada Lorkowski. - Przykro, że ktoś bezmyślnie to niszczy. W związku z tym na razie zamek nie będzie podświetlony - dodaje.
KAR