Na środowej sesji skarbnik z dumą przedstawił projekt budżetu na 2014 rok, który przez radnych został przegłosowany jednogłośnie. - Nie boję się stwierdzenia, że jest to najlepszy budżet w historii powiatu - mówił Dariusz Woźniak, skarbnik powiatu.
Większą część wydatków inwestycyjnych pochłoną remonty dróg, które będą kosztowały łącznie 21,6 mln zł. W planie jest modernizacja 44 km dróg. - Wbrew zapowiedziom, że od tego roku będzie mniej pieniędzy z Unii Europejskiej na wszelkie inwestycje, to na przebudowę tych dróg udało nam się pozyskać sporo funduszy z resztówek - mówi Woźniak.
Wyremontują 44 km dróg
Jednym z kluczowych przedsięwzięć jest przebudowa drogi z Przechowa do Dworzyska za 7 mln zł, na którą udało się pozyskać dofinansowanie z UE z Priorytetu „dojazd do terenów inwestycyjnych” w wysokości 85 proc. wartości inwestycji. Kolejną ważną dla mieszkańców modernizacją będzie remont 13 km drogi z Gruczna przez Gołuszyce do Pruszcza, który pochłonie 6 mln zł.
- Część remontów na drogach, położonych na terenie poszczególnych gmin, udaje nam się w dużej mierze zrobić dzięki dotacjom celowym od gmin - mówi Woźniak. - W sumie ich dofinansowanie do naszych zadań własnych wynosi 3,9 mln zł - dodaje.
Utrzymanie będzie tańsze
- Takie duże pieniądze na inwestycje udaje nam się przeznaczyć również dlatego, że oszczędzamy na bieżącym utrzymaniu obiektów - komentuje Woźniak. W 2014 roku ukończona zostanie termomodernizacja Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu. Poza tym ocieplenia doczeka się też DPS w Gołuszycach i budynek Starostwa Powiatowego w Świeciu.
Nowe zadania i pracownie
Powiat w nadchodzącym roku będzie realizował dwa projekty unijne związane z oświatą za łączną kwotę 870 tys. zł. Jeden z nich, „Dobre kształcenie - lepszy start zawodowy”, będzie skierowany do uczniów. Dzięki niemu młodzież będzie mogła korzystać z dodatkowych zajęć, a w wakacje odbyć praktyki. Drugi, „Kompleksowe wsparcie szkół i przedszkoli w powiecie świeckim”, skierowany będzie przede wszystkim do nauczycieli.
Za 269 tys. zł dokończona zostanie budowa boiska przy ZSP w Nowem.
Wiadomo też, że w przyszłym roku w szkołach zawodowych powstanie osiem nowych pracowni: odnawialnych źródeł energii, gastronomicznej, logistycznej, informatycznej, ekonomiczno-handlowej w ZSP Świecie, papierniczej w ZSOiP Świecie, handlowej i informatycznej w ZSP Nowem. To przedsięwzięcie nie jest jeszcze zapisane w budżecie, ale na jego realizację udało się pozyskać dofinansowanie w kwocie 1,4 mln zł. Ze swoich funduszy powiat dołoży tylko 300 tys. zł, a uczniowie przez kolejne dwa lata będą mogli też korzystać ze staży i dodatkowych zajęć, przygotowujących do matury.
Podwyżki w administracji
Powiat ma w planie też zmodernizować ewidencję gruntów i budynków za łączną kwotę 130 tys. zł.
Będą podwyżki dla pracowników administracji. Na sesji padło stwierdzenie, że wynagrodzenia wzrosną o 2 proc., łącznie z pracownikami szkół i wszystkich podległych starostwu instytucji. - Wydaje się, że to niewiele, ale w skali roku da nam to kwotę 500 tys. zł - wylicza Woźniak.
Radny Adam Gartner bardzo ucieszył się z tego faktu, bo, jak powiedział, zarobki pań sprzątających w szkołach są bardzo niskie i należą się im podwyżki, chociażby niewielkie.
Niestety nie jest to tak oczywiste. O 2 proc. wzrośnie bowiem fundusz płac, a jego rozdysponowanie będzie zależało od dyrektora placówki. - Podwyżki dostaną ci, którzy skutecznie starają się pozyskiwać środki finansowe z funduszu UE - skomentowała Marzena Kempińska, starosta powiatu świeckiego.
Przyszłoroczny budżet zamknie się w kwocie 95 mln zł i będzie prawie o 5 proc. większy niż tegoroczny. Deficyt w wysokości 3,3 mln zł zostanie pokryty z pożyczki bankowej, którą powiat będzie spłacał w latach 2015-2017.
ACZ

 

Na środowej sesji skarbnik z dumą przedstawił projekt budżetu na 2014 rok, który przez radnych został przegłosowany jednogłośnie. - Nie boję się stwierdzenia, że jest to najlepszy budżet w historii powiatu - mówił Dariusz Woźniak, skarbnik powiatu.Większą część wydatków inwestycyjnych pochłoną remonty dróg, które będą kosztowały łącznie 21,6 mln zł. W planie jest modernizacja 44 km dróg. - Wbrew zapowiedziom, że od tego roku będzie mniej pieniędzy z Unii Europejskiej na wszelkie inwestycje, to na przebudowę tych dróg udało nam się pozyskać sporo funduszy z resztówek - mówi Woźniak.

Wyremontują 44 km dróg

Jednym z kluczowych przedsięwzięć jest przebudowa drogi z Przechowa do Dworzyska za 7 mln zł, na którą udało się pozyskać dofinansowanie z UE z Priorytetu „dojazd do terenów inwestycyjnych” w wysokości 85 proc. wartości inwestycji. Kolejną ważną dla mieszkańców modernizacją będzie remont 13 km drogi z Gruczna przez Gołuszyce do Pruszcza, który pochłonie 6 mln zł.- Część remontów na drogach, położonych na terenie poszczególnych gmin, udaje nam się w dużej mierze zrobić dzięki dotacjom celowym od gmin - mówi Woźniak. - W sumie ich dofinansowanie do naszych zadań własnych wynosi 3,9 mln zł - dodaje.

Utrzymanie będzie tańsze

- Takie duże pieniądze na inwestycje udaje nam się przeznaczyć również dlatego, że oszczędzamy na bieżącym utrzymaniu obiektów - komentuje Woźniak. W 2014 roku ukończona zostanie termomodernizacja Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu. Poza tym ocieplenia doczeka się też DPS w Gołuszycach i budynek Starostwa Powiatowego w Świeciu.Nowe zadania i pracownie Powiat w nadchodzącym roku będzie realizował dwa projekty unijne związane z oświatą za łączną kwotę 870 tys. zł. Jeden z nich, „Dobre kształcenie - lepszy start zawodowy”, będzie skierowany do uczniów. Dzięki niemu młodzież będzie mogła korzystać z dodatkowych zajęć, a w wakacje odbyć praktyki. Drugi, „Kompleksowe wsparcie szkół i przedszkoli w powiecie świeckim”, skierowany będzie przede wszystkim do nauczycieli. Za 269 tys. zł dokończona zostanie budowa boiska przy ZSP w Nowem.Wiadomo też, że w przyszłym roku w szkołach zawodowych powstanie osiem nowych pracowni: odnawialnych źródeł energii, gastronomicznej, logistycznej, informatycznej, ekonomiczno-handlowej w ZSP Świecie, papierniczej w ZSOiP Świecie, handlowej i informatycznej w ZSP Nowem. To przedsięwzięcie nie jest jeszcze zapisane w budżecie, ale na jego realizację udało się pozyskać dofinansowanie w kwocie 1,4 mln zł. Ze swoich funduszy powiat dołoży tylko 300 tys. zł, a uczniowie przez kolejne dwa lata będą mogli też korzystać ze staży i dodatkowych zajęć, przygotowujących do matury.

Podwyżki w administracji

Powiat ma w planie też zmodernizować ewidencję gruntów i budynków za łączną kwotę 130 tys. zł. Będą podwyżki dla pracowników administracji. Na sesji padło stwierdzenie, że wynagrodzenia wzrosną o 2 proc., łącznie z pracownikami szkół i wszystkich podległych starostwu instytucji. - Wydaje się, że to niewiele, ale w skali roku da nam to kwotę 500 tys. zł - wylicza Woźniak.Radny Adam Gartner bardzo ucieszył się z tego faktu, bo, jak powiedział, zarobki pań sprzątających w szkołach są bardzo niskie i należą się im podwyżki, chociażby niewielkie. Niestety nie jest to tak oczywiste. O 2 proc. wzrośnie bowiem fundusz płac, a jego rozdysponowanie będzie zależało od dyrektora placówki. - Podwyżki dostaną ci, którzy skutecznie starają się pozyskiwać środki finansowe z funduszu UE - skomentowała Marzena Kempińska, starosta powiatu świeckiego. Budżet zamknie się w kwocie 95 mln zł i będzie prawie o 5 proc. większy niż tegoroczny. Deficyt w wysokości 3,3 mln zł zostanie pokryty z pożyczki bankowej, którą powiat będzie spłacał w latach 2015-2017.

ACZ