Błyszczeliśmy na forum w Toruniu

rydzek
17.11.2016 10:25
A A A
Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły za Festiwal Smaku w Grucznie otrzymało certyfikat Najlepszy Produkt Turystyczny i zostało nominowane do etapu ogólnopolskiego, nagrodę odbierali organizator festiwalu - Jarosław Pająkowski i sekretarz powiatu - Iwona Karolewska

Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły za Festiwal Smaku w Grucznie otrzymało certyfikat Najlepszy Produkt Turystyczny i zostało nominowane do etapu ogólnopolskiego, nagrodę odbierali organizator festiwalu - Jarosław Pająkowski i sekretarz powiatu - Iwona Karolewska (Fot. MP)

Edmund Bińkowski odbiera Srebrny Krzyż Zasługi za działalność turystyczną. Festiwal Smaku w Grucznie zostaje Najlepszym Produktem Turystycznym. Nasze lokalne produkty jednoczą ludzi wokół jedzenia. Regionalne Forum Turystyki w Toruniu pokazało, że coraz większe grono rozsmakowuje się w powiecie świeckim