Profesjonalne urządzenie pozwala na przeprowadzenie badań pod kątem zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu. Zakup analizatora kosztował 12 tys. zł.

RED