Przyszłoroczny budżet gminy Nowe na 2018 r. to 40 mln zł, na zadania majątkowe ma być przeznaczone 5,3 mln zł. Planowany deficyt w wysokości 848,8 tys. zł gmina zamierza pokryć przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych.
Wśród wielu zaplanowanych przedsięwzięć pojawia się rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Zdrojewo i Gajewo. Inwestycja ma kosztować ponad 1,5 mln zł, przy wkładzie gminy w wysokości 784 tys. zł. Natomiast 50 tys. zł ma być przeznaczone na przydomowe oczyszczalnie w Górnych Morach.
Altany, siłownie zewnętrzne
W budżecie znalazły się również zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego, na który łącznie na wszystkie wsie ma być przeznaczone 216,4 tys. zł. Wśród wielu zadań znalazła się budowa altany na placu zabaw w Morgach (drugi etap za 13 tys. zł), jak również zakup i montaż siłowni zewnętrznych w Morgach (7 tys. zł), budowa ogrodzenia placu zabaw w Małym Komorsku (drugi etap za 10 tys. zł). Z funduszu ma być również sfinansowany zakup i montaż wiaty przystankowej w sołectwie Gajewo (4 tys. zł), utwardzenie placu w Rychławie (27,9 tys. zł).
Z pozostałych zadań warto wymienić przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych. Nowa nawierzchnia bitumiczna ma być położna w Trylu, za 280 tys. zł. Wkład gminy to 180 tys. zł, a 100 tys. zł ma iść z dotacji.
Na projekt przebudowy ulicy Akacjowej ma iść 10 tys. zł, podobna kwota ma być przeznaczona na ul. Dębową.
Adaptacja parteru zamku
W przyszłym roku ma dojść do realizacji długo oczekiwanej inwestycji, czyli adaptacji parteru zamku na cele wystawiennicze oraz zagospodarowanie plantów zamkowych. Ta przebudowa ma być realizowana przy wsparciu z LGD. Miasto liczy, że z PROW-u dostanie 76,3 tys. zł, a ich wkład własny wyniesie 43,6 tys. zł.
W budżecie znalazła się również budowa targowiska, na które gmina dostała już dotację z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 992 tys. zł, a sama musi dołożyć 567 tys. zł.
Z mniejszych przedsięwzięć warto wspomnieć o przebudowie kotłowni centralnego ogrzewania w SP Tryl za 16 tys. zł. Poza tym w placówce trzeba zająć się pracami dekarskimi, m.in. wymienić część rynien. Wstawić nowe drzwi do szatni i świetlicy, pokoju nauczycielskiego i gabinetu dyrektora. Dodatkowo wymalować hol szkoły i wejście, położyć płytki podłogowe w świetlicy i w klasie do edukacji wczesnoszkolnej.
Natomiast w SP nr 2 w Nowem szykuje się konserwacja klimatyzacji, serwis komputerów, projektorów, sieci internetowej i tablic interaktywnych, remont podłóg w dwóch klasach oraz pomieszczenia po gabinecie pielęgniarki.
Przedszkola na razie nie ma
Poza tym w Nowem przy ul. Nowej 11 powstaną kolejne lokale socjalne za prawie 1 mln zł, z tego wsparcie zewnętrzne to 800 tys. zł, a także Dom Środowiskowy.
W przyszłym roku kontynuowana ma być rekonstrukcja zabytkowych murów obronnych (10 tys. zł) oraz opracowany plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru nad jeziorami Radodzierz i Łąkosz (32 tys. zł).
- Nie jest to na pewno budżet wyborczy - mówi Czesław Woliński, burmistrz Nowego. - Wybraliśmy zadania, które mają szansę na realizację i w większości przypadków mają dofinansowanie zewnętrzne - dodaje.
W projekcie nie znajdziemy na razie budowy przedszkola w Nowem. - W dalszym ciągu czekamy na informacje od marszałka, czy nasz wniosek został pozytywnie oceniony i dostaniemy unijne wsparcie - mówi burmistrz. - Wtedy będziemy zmieniać budżet i dopisywać budowę przedszkola - dodaje.
Gmina na ten cel zamierza wyemitować obligacje komunalne w wysokości 1,6 mln zł.
KAR