Ada Krzemińska - Świecie
Zawsze aktywna
Zaczęło się od słynnej zumby, potem hitem stał się aquaaerobik. Od kilku miesięcy Ada promuje dotąd nikomu nieznaną aktywność Kangoo Jumps, polegającą na ćwiczeniach w specjalnych butach. Jest znana z organizacji niezliczonej ilości maratonów. Dochód z nich był przeznaczany na rzecz dzieci z domów dziecka, na leczenie osób chorych, a nawet na schroniska dla zwierząt. Kocha zwierzęta. Pokazuje, że z psem można jeździć nie tylko na wystawy, ale również ćwiczyć, czy chodzić do restauracji. W Młodzieżowym Centrum Kariery doradza, jak znaleźć pracę.

Anita Zaremba-Szydeł - Świecie
Zaraża energią
Prezes Fundacji "Makowo" ze Świecia, która w ubiegłym roku otworzyła przedsiębiorstwo socjalne. Jest związana z opieką społeczną i po godzinach też pomaga innym. Wspólnie z koleżankami najpierw założyła organizację, która prowadziła sklep z rzeczami przynoszonymi przez ludzi. Cały zysk był przeznaczony na remonty pokoi dzieci z ubogich rodzin. Po kilku miesiącach działalności stowarzyszenie przekształciło się w fundację. Chętnych do pracy przybywało i powstało przedsiębiorstwo socjalne, które obecnie prowadzi sklep Studio 27 z rękodziełem.

Krystyna Wojtak - Warlubie
Działa z miłości do dzieci
Jest emerytowaną nauczycielką i mieszka w Kruszach, gdzie aktywnie udziela się w kole gospodyń wiejskich. Podczas imprez dla lokalnej społeczności to pani Krystyna dba o atrakcje dla najmłodszych, zapewniając dmuchany plac zabaw czy nagrody w konkursach. Regularnie organizuje dla dzieci z gminy Warlubie wycieczki i wyjazdy, na które pieniądze pozyskuje z gminy, składając wnioski w konkursach lub pozyskując sponsorów. Jest prezesem Caritasu w Bzowie, który pomaga najuboższym, m.in. opiekując się nimi, przekazując paczki i organizując kolonie.

Zbigniew Dąbrowski - Jeżewo
Tropiciel historii
Kiedyś nauczyciel i dyrektor Zespołu Szkół w Jeżewie, dziś bardzo zajęty emeryt. W ubiegłym roku wydał kolejną książkę opisującą historię gminy "Z dziejów gminy Jeżewo". Znajdują się w niej pasjonujące historie o znanych, jak również częściowo zapomnianych mieszkańcach naszego regionu. Dąbrowski jest znany z niezwykłej pasji do zgłębiania tajników swojej okolicy. Jedno nazwisko może być dla niego pretekstem do wielomiesięcznych badań. Ostatnio zajmował się opracowaniem kroniki jeżewskiej parafii z lat 1851-1947. Niezwykły człowiek, lubiany przez sąsiadów, od lat autor tekstów historycznych, które publikujemy na łamach "Czasu".

Józef Malinowski - Osie
Bractwo to on
Jest prezesem Bractwa Czarnej Wody w Osiu. Organizacja robi wiele dobrego dla lokalnej społeczności, skupiając się m.in. na zajęciach turystyczno-sportowych dla dzieci i młodzieży z gminy. Od wielu lat jest organizatorem Imprez na Orientację "Azymut" Osie. Niezwykłym zainteresowaniem cieszą się też wydawane przez nich publikacje o regionie, w tym m.in. "Zeszyty Kociewskie" czy o elektrowni w Gródku i Żurze. Bractwo organizuje również oskie biegi, które w 2017 r. miały już swoją 27. edycję.

Sabina Przysiężnik - Lniano
Działanie to jej druga natura
Sabina Przysiężnik pochodzi z Błądzimia, obecnie mieszka w Karolewie. Współorganizowała ubiegłoroczny zjazd absolwentów w Szkole Podstawowej w Błądzimiu. Mieszkańcy mieli okazję poznać ją podczas akcji pomocy dla Łukasza Gradowskiego, chorego siedmiolatka. Jeździła po parafiach, namawiała księży, sołtysów, aby organizowali zbiórki pieniędzy na rzecz chorego chłopca. Wyjątkowo skuteczna w działaniu, a jednocześnie uczynny człowiek, który podwiezie np. chorą sąsiadkę do lekarza. Prywatnie ma dużą pasiekę, a gdy nie ma męża, sama zajmuje się pszczołami. O tych pożytecznych owadach opowiada też przedszkolakom podczas spotkań.

Arkadiusz Pstrong z Bochlina - Nowe
Przewodnik stada
Sporą część swojego życia spędził we Włoszech, będąc m.in. śpiewakiem operowym. Kilka lat temu wrócił do Polski ze swoją włoską żoną Sarą. Założyli gospodarstwo Eko Agroturystyczne "Toskania Kociewska", a także fundację o tej samej nazwie. W ten sposób pielęgnują tradycje zarówno włoskie, jak i kociewskie. Promują zdrowy styl życia przez bezpośredni kontakt z naturą i osłami, tym samym wdrażając mało znaną onoterapię. Przez kontakt z tymi zwierzętami aktywizują społeczność regionu. Arek sam o sobie mówi, że jest pierwszym osłem, przewodnikiem stada. W lutym tego roku jako jedyny Polak społecznik uczestniczył w międzynarodowym projekcie w Londynie.

Hubert Lemańczyk - Drzycim
Kultywuje ułańskie tradycje
Jest założycielem Jeździeckiego Klubu Sportowego "Czarna Podkowa - Gródek" posiadającego status organizacji pożytku publicznego. W ramach stowarzyszenia działają sekcje: jeździecka, rekreacyjna i ułańska. Lemańczyk wraz z innymi kultywuje tradycje ułańskie, biorąc udział w inscenizacjach bitew. Występuje wówczas w mundurze ułańskim II RP. Z jego inicjatywy doszło w Gródku do ekshumacji i uroczystego pochówku tych, którzy zginęli w wyniku nalotu bombowego, a w późniejszym czasie do postawienia tablicy pamiątkowej. Pan Hubert jest również znany jako leśniczy leśnictwa Gródek.

Krystyna Chełmowska - Dragacz
Sołtys od pierogów
Od 38 lat sołtys wsi Bratwin i Polskie Stwolno w gminie Dragacz. Działa w Stowarzyszeniu na rzecz Rozwoju Gminy Dragacz. Integruje mieszkańców wokół spraw dzieci i młodzieży, a także historii i zabytków po menonitach. Energiczna i pełna pomysłów, angażowała się w prace społeczne na rzecz rozwoju środowiska lokalnego i gminnego. Ceniona jest za zapał, ambicję i zaangażowanie w organizację wszelkiego rodzaju wydarzeń i akcji charytatywnych. Zasłynęła również pierogami z Bratwina, które cenione są również u sąsiadów za Wisłą.

Krystyna Zbielska - Pruszcz
Z pasją do regionu
Jest nauczycielem przedmiotów przyrodniczych i wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej w Niewieścinie. Jej pasją jest promocja regionu, którą zaraża swoich uczniów. Jej działania przyczyniły się do nadania szkole imienia Kazimierza Łusiewicza, a gimnazjum w Zbrachlinie - Ziemi Nadwiślańskiej. Wraz z uczniami i we współpracy z nauczycielami opracowała trzy ścieżki dydaktyczne w Dolinie Wisły. Osobliwości nadwiślańskiego regionu promuje podczas wycieczek, w programach telewizyjnych, w licznych publikacjach oraz przygotowując projekty edukacyjne. Działa w Stowarzyszeniu "Miś - My i Świat". Pod jej redakcją powstała publikacja "Życie codzienne w PRL", a w Zbrachlinie odbyła się wystawa przedmiotów codziennego użytku z tamtych czasów oraz cykl imprez podsumowujących projekt.

Marcjanna Nowacka - Bukowiec
Z muzyką przez życie
Działalność społeczną rozpoczęła już w latach 60., ucząc dzieci klas I-IV w SP w Bukowcu. Założyła i prowadziła zespoły muzyczne Marionetki i Kaczuszki. Sama tworzyła stroje i choreografie. W 1987 r. została odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi za działalność społeczną. W latach 90. stworzyła kabaret, z którym występowała na spotkaniach z seniorami. Od 15 lat prowadzi chór męski Cecylia (koncertował w 39 miejscowościach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego). Autorka tekstów i muzyki. Gra na akordeonie i organach. Współpracuje z Lokalną Grupą Działania. W 2017 r. wzięła udział w konkursie muzycznym "Swojskie Nuty" w Janiej Górze, zajmując I miejsce. Nieodpłatnie pomaga uczniom, którzy potrzebują korepetycji z matematyki.

Marian Chruszczewski - Świekatowo
Człowiek orkiestra
Od października ubiegłego roku jest na emeryturze, ale nie stroni od działań na rzecz lokalnej społeczności. W latach 80. był wiceprzewodniczącym Komitetu Budowy Szkoły w Świekatowie. Wspierał w 1986 r. powstanie orkiestry dętej jako członek rady sołeckiej. Jest pomysłodawcą biegów niepodległości, które w ubiegłym roku miały 25. edycję, i prezesem Stowarzyszenia "Klub Fala Świekatowo". Działał również w zarządzie jednostki OSP w Świekatowie i zarządzie gminnym.
Obecnie jest członkiem rady sołeckiej w Świekatowie, prezesem Stowarzyszenia Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP w Świekatowie, członkiem zarządu miejscowej jednostki OSP i zastępcą prezesa Zarządu Gminnego Związku OSP RP.
MP, KP, KAR, ACZ

Uwaga! Kupony można wrzucić do urn w całym powiecie
Na Człowieka Roku 2017 głosujemy do 13 kwietnia do godz. 12. Co tydzień będziemy drukować kupon, który należy wyciąć, wypełnić i dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą (przesłane powinny dotrzeć do 13 kwietnia do godz. 12) do redakcji "Czasu" przy ul. Wojska Polskiego 91 w Świeciu.
Od najbliższego wtorku wypełnione kupony można wrzucać też do naszych urn w całym powiecie. Znajdziecie je w urzędach gminy w: Bukowcu, Nowem, Lnianie, Drzycimiu, Dragaczu, Pruszczu i Jeżewie, ośrodku zdrowia w Górnej Grupie, Gminnym Ośrodku Kultury w Osiu, Gminnej Bibliotece Publicznej w Świekatowie, biurze Gminnego Ośrodka Kultury Promocji i Rekreacji w Warlubiu, sklepie Jubiler w budynku Polomarketu w Pruszczu, w szkole w Zbrachlinie, a w Świeciu w sali Square na ul. Chmielniki 2B, recepcji Parku Wodnego, sklepie Studio 27 przy ul. Mickiewicza 27 i sekretariacie Starostwa Powiatowego w Świeciu.
Zapraszamy do zabawy.

REDAKCJA