"Góry Łosiowe powstały przy północnej granicy województwa. Ochroną objęto tereny nadwiślańskie w gminach Grudziądz i Rogóźno, łącznie 4,8 tysiąca hektarów. - To urozmaicony krajobrazowo teren polodowcowy. Wysoczyzna morenowa pokryta jest najlepiej zachowanym w kraju polem wydmowym. Park posiada też rozległy kompleks leśny. Cenne przyrodniczo są międzywale oraz doliny Wisły i Osy - mówi dyrektor zespołu parków Jarosław Pająkowski.
Tamtejsze wzniesienia, choć niewysokie, bo najwyższe liczy 88 metrów nad poziomem morza, stanowią dobre punkty widokowe na Grudziądz.
- W granicach parku znajdują się aż 54 pomniki przyrody. Występuje tu ponad sto gatunków ptaków, kilkadziesiąt gatunków ryb oraz rzadkie gatunki płazów. Poza tym to ważny korytarz migracyjny łosi, od których wzięła się nazwa - tłumaczy dyrektor zespołu parków.
W Górach Łosiowych zachowały się też ślady historii i dziedzictwa kulturowego. Zobaczyć tam możemy m.in. poniemieckie schrony z I i II wojny światowej, ślady osadnictwa olęderskiego oraz stanowiska archeologiczne. Zachowały się też obiekty dawnej architektury wiejskiej, czyli budynki tworzone z drewna i kamieni polnych. Na terenie nowego parku znaleźć można również obiekty związane z wybitnym polskim chirurgiem prowadzącym w Chełmnie swoją praktykę - profesorem Ludwikiem Rydygierem, który jako pierwszy na świecie przeprowadził zabieg resekcji żołądka z powodu owrzodzenia.
- Profesor urodził się we wsi Dusocin w powiecie grudziądzkim. Do dziś zachowały się ruiny jego domu rodzinnego. Gmina wykupiła to 9-hektarowe gospodarstwo, by w przyszłości odtworzyć obiekt i utworzyć tam muzeum poświęcone chirurgowi - wyjaśnia Jarosław Pająkowski.
Radni sejmiku, by usprawnić administrowanie nowym parkiem, postanowili włączyć go do już istniejącego zespołu. Dyrekcja Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą nadal znajdować się będzie w Świeciu. Łącznie trzy parki obejmują obszar około 60 tys. ha.
DH