Ogłoszenie drobne, które ukazują się na łamach Czasu Świecia, Czasu Chełmna, Czasu Brodnicy i Czasu Rypina można zlecić również drogą mailową, wysyłając treść ogłoszenia na adresy:

swiecie.drobne@agora.pl (Świecie)

chelmno.drobne@agora.pl (Chełmno)

brodnica.drobne@agora.pl (Brodnica)