– W tamtym roku nagrody były przyznawane po raz pierwszy – mówi burmistrz Krzysztof Kułakowski. – W tym roku chcemy pomysł kontynuować. Konkurs będzie przebiegał podobnie. Pula przeznaczona na nagrody wynosi 10 tys. zł. Komisja może nagrodzić za całokształt pracy lub za wybitne osiągnięcia w roku 2019 – dodaje.

Nagrody mogą otrzymać osoby fizyczne będące mieszkańcami gminy Świecie oraz osoby prawne i inne podmioty mające siedzibę na terenie gminy. Burmistrz może przyznawać nagrody z inicjatywy własnej lub na wniosek gminnych instytucji kultury, organizacji pozarządowych działających w zakresie kultury na terenie gminy, związków i grup twórczych oraz przedstawicieli środowisk twórczych, szkół działających w gminie oraz komisji oświaty i kultury rady miejskiej.

W zeszłym roku nagrody otrzymało 11 osób. Uhonorowani zostali: Tomasz Stanny – pomysłodawca i organizator Blues na Świecie Festival, Mirosław Sejkowski – prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Świeckiej, Monika Tom – za całokształt działalności, w tym organizację Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych, Miejska Biblioteka Publiczna, Emilia Pilińska – laureatka konkursów wokalnych, Przemysław Drewkowski – muzyk i instruktor OKSiR, Szymon Piątkowski – laureat konkursów wokalnych, Karolina Małgorzata Karpińska – laureatka konkursów wokalnych, Julia Olędzka – wokalistka, Magdalena Kuc – główna organizatorka WOŚP w Czaplach, Teatr na Rogu.

Szczegółowe informacje na temat warunków i trybu przyznawania nagród są zawarte w Uchwale nr 355/18 Rady Miejskiej w Świeciu. Formularze wniosków można pobrać ze strony internetowej urzędu.

DH