Monarchowie zostali uroczyście wprowadzeni do kościoła i rozpoczęła się msza święta. Po mszy barwny pochód, z królami na czele, przeszedł na rynek, gdzie złożono dary Jezusowi.

Odbyły się krótkie recytacje, śpiewano kolędy, rozstrzygnięto konkurs na najładniejszą szopkę bożonarodzeniową, Proboszcz i burmistrzowie – Czesław Woliński i jego zastępca Zbigniew Lorkowski – złożyli okolicznościowe życzenia. Na koniec zebranych rozgrzał poczęstunek przygotowany przez „Swojaków”.

RED