Poprowadzili je proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej św. Jana w Grudziądzu Karol Niedoba i proboszcz parafii rzymskokatolickiej pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Mątawach ks. Damian Florczak.
Nabożeństwo rozpoczął pastor Karol Niedoba, który w kilku słowach skierowanych do obecnych na cmentarzu podjął próbę odpowiedzi na pytania „Czy warto wyobrażać sobie życie wieczne?” i „Czym różni się Boża sprawiedliwość od ludzkiej?”.
Ksiądz Damian Florczak modlił się za zmarłych, śpiewając z wiernymi Psalm 50. Pokreślił, jak ważna jest nasza pamięć o tych, którzy odeszli. Obaj duszpasterze docenili wysiłek organizatorów spotkania, a także podziękowali wszystkim, którzy dbają o miejsce pochówku tych, którzy wcześniej na tych terenach zamieszkiwali. Do podziękowań dołączył się burmistrz pan Czesław Woliński.
W nabożeństwie uczestniczyli również wicestarosta powiatu świeckiego Franciszek Koszowski, zastępca burmistrza Nowego Zbigniew Lorkowski, radny powiatu świeckiego Zbigniew Kapusta, rajca Paweł Bieluszewski, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Trylu Bożena Bienek, sołtysi Tryla i Mątaw Katarzyna Sikorska i Katarzyna Kubacka, a także mieszkańcy wsi i goście z sąsiednich miejscowości.
Po ceremonii wszyscy jego uczestnicy udali się na poczęstunek do miejscowej szkoły.
Organizatorami uroczystości podobnie jak w latach ubiegłych była Szkoła Podstawowa nr 1 w Trylu, Sołectwo Tryl i Grupa Inicjatywna „Chcemy – możemy”.
RED