– Nowo zakupione auto oraz sprzęt pożarniczy stanowić będą praktyczne wsparcie techniczne dla miejscowych druhów stojących na straży ludzkich domostw, mienia, a nierzadko ratujących ludzkie zdrowie i życie – mówi prezes jednostki OSP w Łowinku Krystian Łyczywek. – Wszystkim nam zależy na jak najlepszym wyposażeniu jednostek OSP. Chodzi tutaj o ważną kwestię społeczną, jaką jest bezpieczeństwo każdego z nas. Należy sobie życzyć, aby ten sprzęt mało kiedy opuszczał remizę strażacką z powodu alarmu. Natomiast podczas każdej akcji niech okaże się wielka pomocą dla strażaków – dodał.
Uroczyste przekazanie zorganizowano przed Domem Kultury w Łowinku. Kluczyki do nowego wozu z prezesowi OSP przekazali wójt Dariusz Wądołowski, wicestarosta świecki Franciszek Koszowski i zastępca komendanta wojewódzkiego OSP Sławomir Herbowski. Z kolei Krystian Łyczywek oddał je naczelnikowi jednostki, a zarazem kierowcy Arturowi Ossowskiemu, który zaprezentował auto wszystkim zgromadzonym na uroczystości poprzez włączenie sygnałów świetlnych i dźwiękowych.
Poświęcił je ks. Dariusz Cieszyński.
Dalsza część uroczystości odbyła się w Domu Kultury. Tam Krystian Łyczywek oraz wiceprezes Zarządu Gminnego OSP w Pruszczu Arkadiusz Łyczywek wręczyli wszystkim, którzy przyczynili się do zakupu nowego wozu, pamiątki z grawerunkiem.
– W imieniu własnym oraz kolegów druhów z naszej jednostki wyrażam słowa uznania przede wszystkim dla wójta Dariusza Wądołowskiego – mówi prezes jednostki OSP w Łowinku Krystian Łyczywek. – Pozwolę sobie tutaj zacytować słowa wójta, iż nie można oszczędzać na bezpieczeństwie.
Razem z radą, na czele z przewodniczącym Rady Gminy Pruszcz Przemysławem Sznajdrowskim, potrafili wygospodarować i zabezpieczyć w budżecie tak znaczną sumę na zakup auta.
Słowa podziękowania padły w kierunku władz gminy, które przekazały 410 tys. zł., zarządu Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – 100 tys. zł, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych – 347 tys. zł i władz powiatu – 10 tys. zł.
*
Fabrycznie nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy jest na podwoziu z napędem 4x4 marki Mercedes Benz, model Atego. Wyposażony jest w silnik wysokoprężny 6-cylindrowy w układzie rzędowym o mocy 299 KM i normie spalin Euro6, zbiornik na wodę o pojemności 4200 l, na środek pianotwórczy o pojemności 420 l oraz nowoczesną autopompę o wydajności 3000 l na min.
KP