Planowane dochody to 42,5 mln zł, a wydatki mają wynieść 42 mln zł. Na inwestycje gmina zamierza wydać 3,4 mln zł. W tym roku Nowe nie będzie miało deficytu, ale nadwyżkę w wysokości 51,1 tys. zł.
Spora część środków ma iść na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych. Poza tym gmina zamierza wyemitować w 2019 r. obligacje komunalne na kwotę 700 tys. zł.
Podobnie jak w poprzednich latach 70 tys. zł ma iść na wodociągi i instalacje sieci kanalizacyjnej. Poza tym 29 tys. zł Nowe zamierza przeznaczyć na przydomowe oczyszczalnie ścieków.
Na same utwardzenie kilku działek w Nowem ma być wydane 145 tys. zł. W przyszłym roku ma się rozpocząć pierwszy etap prac przy ul. Zielonej za 250 tys. zł.
Modernizacji doczeka się również ul. Spacerowa wraz z plantami zamkowymi. – Zadanie jest współfinansowane ze środków PROW przy wsparciu LGD – mówi Jerzy Wotkowski, skarbnik gminy Nowe. – Nasz wkład własny to 54 tys. zł, a koszt całkowity to 104 tys. zł – dodaje.
Kontynuowana będzie również rekonstrukcja zabytkowych murów obronnych na terenie Nowego, z tego 170 tys. zł to będzie dotacja zewnętrzna z ministerstwa, a 200 tys. zł zapłacić ma miasto.
Z udziałem środków z UE będzie również robiony remont, połączony z modernizacją parteru i piwnicy północnej CK „Zamek” w Nowem, wraz z zakupem wyposażenia do budynku. Nowe liczy, że dostanie dotację z PROW-u w kwocie 76,4 tys. zł.
Na ukończeniu jest budowa targowiska miejskiego, ale część środków od marszałka wpłynie na to zadanie dopiero w 2019 r. Chodzi tu o dotację w wysokości 780,3 tys. zł.
Nowe chce sporządzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru nad jeziorami Radodzierz i Łąkosz w gminie Nowe. Na ten cel ma być wydane 30 tys. zł.
W szkołach oprócz niezbędnych napraw szykuje się budowa boiska do piłki koszykowej w SP w Trylu za 16 tys. zł. Będzie również przebudowana sala gimnastycznej wraz z pomieszczeniami szatniowo-socjalnymi i magazynowym przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowem za 690 tys. zł. Miasto ma dostać dotacje z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 344 tys. zł, a środki własne gminy to 346 tys. zł.
Wiele w przyszłym roku będzie się również działo na wsiach. W ramach funduszu sołeckiego 4 tys. zł ma iść na budowę trzeciego etapu placu zabaw w Morgach. To samo sołectwo chce też wydać pieniądze na zagospodarowanie placu rekreacyjnego dla dzieci i dorosłych w Kończycach (II etap) – 7 tys. zł.
Mały Komorsk zamierza przeznaczyć 18 tys. zł na pierwszy etap prac przy budowie altany.
Rychława chce mieć utwardzony plac, z tego 37,9 tys. zł to środki z funduszu, a 22 tys. zł z budżetu miasta. W planach jest również przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rychławie, z tego dotacja z funduszu gruntów rolnych ma wynieść 100 tys. zł, a wkład własny gminy – 200 tys. zł.
Powstaną również dwie siłownie zewnętrzne w Rychławie i w Nowem. – To zadanie ma być współfinansowane ze środków UE, z czego wkład własny gminy to 47 tys. zł – tłumaczy skarbnik.
Mątawy zamierzają utwardzić kostką brukową plac przy świetlicy wiejskiej, to będzie pierwszy etap prac za około 6 tys. zł. To samo chce zrobić Tryl, w tym przypadku to będzie już drugi etap, którego koszt ma wynieść 3 tys. zł. Gajewo planuje dobudować schody świetlicy za ponad 5,1 tys. zł, z czego gmina ma dołożyć około 600 zł.
Z mniejszych przedsięwzięć warto wymienić zakup i montaż tabliczek informacyjnych (1,8 tys. zł) dla sołectwa Mątawa, Tryla (2,8 tys. zł), Małego Komorska (1 tys. zł) i Bochlina (3 tys. zł). Milewo myśli o postawieniu garażu blaszanego za 3 tys. zł.
KAR