Dotychczasowe lampy przy ul. Dworcowej oraz ul. Dr Ceynowy w Bukowcu zostaną zastąpione energooszczędnymi i proekologicznymi. Efektem ma być podniesienie efektywności energetycznej systemu oświetleniowego oraz dostosowanie parametrów oświetlenia ulicznego do obowiązujących przepisów. – Będą to nowoczesne i jednocześnie estetyczne słupy i oprawy świetlne oraz okablowanie – mówi Adam Licznerski. – Zadanie spowoduje też konieczność wymiany części chodników na ul. Dr Ceynowy. Wartość inwestycji wynosi 650 tys. zł, z czego aż 450 tys. zł pochodzi z budżetu Unii Europejskiej. W najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg, który ma wyłonić wykonawcę inwestycji – dodaje.
Pod koniec stycznia w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu odbyła się uroczystość wręczenia umów o dofinansowanie 24 projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz 12 przedsięwzięć w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Tym razem środki z budżetu Unii Europejskiej mają zostać przeznaczone na sprzęt medyczny i laboratoria dla jednostek medycznych, modernizację i rozbudowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, termomodernizację obiektów użyteczności publicznej, pracownie dla szkół zawodowych oraz na drogi i oświetlenie energooszczędne.
KP