Trwająca około 2 lat batalia Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska zakończyła się zgodą na wycięcie 120 lip na trasie Tleń – Lniano. – Początkowo chcieliśmy poszerzyć drogę do 6 m, więc zaproponowaliśmy wycięcie wszystkich drzew z alei, a jest ich około 800 – opowiada Adam Meller, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu. – Wycięcie jednej strony udaremniono nam na samym początku. Później na zasadzie prób i błędów staraliśmy się dojść do porozumienia, które z drzew można usunąć. Ostatecznie w ramach bezpieczeństwa ruchu drogowego wyznaczone zostały te rośliny, które stanowiły zagrożenie, znajdowały się na łukach, w zatoczkach autobusowych czy ich stan sanitarny przemawiał za tym, żeby zostały wycięte – dodaje.
W poniedziałek rozpoczęła się wycinka wyznaczonych lip. Zanim drogowcy zabiorą się za jezdnię najpierw wybudują zatoczki autobusowe oraz chodnik. Z Lniana do Mszana mieszkańcy będą mogli teraz bezpiecznie poruszać się ścieżką, która znajdzie się za pasem drzew chronionych. W połowie maja drogowcy zajmą się jezdnią. Po jej wyprofilowaniu, położą nowe warstwy. – Mieszkańcy muszą liczyć się z utrudnieniami, bo na czas układania warstw bitumicznych droga będzie zamknięta, ale oczywiście wyznaczymy objazdy – zapowiada Meller. – Prace potrwają do końca lipca. Mimo że nie uda nam się poszerzyć drogi do 6 m, jak pierwotnie zakładaliśmy, to będzie ona równa i na nowo oznakowana, co zdecydowanie podniesie komfort i bezpieczeństwo jazdy – dodaje.
Remontowany odcinek drogi to 6,6 km, a koszt przedsięwzięcia to 7 mln zł, z czego połowa zostanie pokryta z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.
ACZ