Powiatowy Zarząd Dróg remontuje również drogę Korytowo – Tuszyny, na odcinku z Tuszynek do Tuszyn. Bukowiec dał na to przedsięwzięcie 100 tys. zł. Firma realizująca to zadanie już wykonała prace ziemne, położono też pierwszą warstwę dywanika asfaltowego.
W tym roku mają być też robione trasy gminne. W tym m.in. w Różannie, od skrzyżowania z drogą powiatową Stążki – Gruczno w kierunku Bagniewa oraz w Plewnie.
– Obecnie pracujemy nad kolejnymi projektami modernizacji następnych dróg, które zamierzamy w kolejnych latach realizować – tłumaczy Adam Licznerski, wójt gminy Bukowiec.
KP