Na stole dzięki członkiniom Koła Gospodyń Wiejskich z Brzeźna pojawiły się potrawy wigilijne, a spotkanie miało uroczysty charakter. Goszczący na nim wójt gminy Dariusz Wądołowski złożył wszystkim życzenia, podsumował mijający rok na terenie gminy i zarysował plan jej rozwoju na rok 2020.

Wigilię wiejską przygotowali: sołtys wsi Brzeźno, rada sołecka, KGW Brzeźno i miejscowa jednostka OSP.

KP