Budżet gminy to 22,06 mln zł, a wydatki wyniosą nieco więcej, bo 24,2 mln zł. Deficyt wyniesie 2,1 mln zł i urząd zamierza go pokryć kredytem długoterminowym. Gmina ma też zabezpieczone w budżecie 567 tys. zł na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek.

Przedszkole się powiększy o 560 m kw.

Na inwestycje samorząd chce przeznaczyć 3,2 mln zł. – Były lata, gdy na różne przedsięwzięcia wydawaliśmy nawet 8 mln zł – tłumaczy Zofia Topolińska, wójt gminy Lniano. – Przyszedł jednak czas na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i sądzę, że przez dwa najbliższe lata lista zadań do realizacji będzie równie krótka jak w tym roku – dodaje.

Najważniejszym przedsięwzięciem, na które będzie wydana ponad połowa środków przeznaczonych na wydatki majątkowe gminy, będzie rozbudowa przedszkola w Lnianie.

Placówka od lat boryka się z brakiem miejsca. Rodzice maluchów narzekali na złe warunki i ciasnotę placówki. – To prawda – mówi Topolińska. – Pierwotnie przedszkole było przeznaczone tylko dla jednej grupy dzieci. Dziś są tam dwa oddziały – dodaje.

W budynku są wąskie korytarzyki i praktycznie nie ma szatni z prawdziwego zdarzenia, gdzie rodzice mogliby swobodnie przebrać swoje dzieci przed wejściem na sale, gdzie odbywają się zajęcia. Gmina w ubiegłych latach starała się pozyskać środki na modernizację placówki, ale bezskutecznie. – Zdecydowaliśmy, że remont robimy sami – opowiada Zofia Topolińska, wójt Lniana. – Jesteśmy już po pierwszym przetargu. Niestety wszystkie oferty były poza naszym zasięgiem finansowym, dlatego teraz ogłosiliśmy drugi przetarg – dodaje.

Gmina chce wydać na nadbudowę budynku obecnej placówki 2,2 mln zł. Po remoncie powierzchnia budynku powiększy się o 560 m kw. – To pozwoli nam na prowadzenie w tym miejscu czterech grup przedszkolnych – opowiada wójt.

Prace mają również polegać na wymianie instalacji wewnętrznych. W tym na budowie przyłącza wodociągowego, sieci kanalizacyjnej, wymianie przewodów zasilających centralne ogrzewanie. Wokół budynku mają być zrobione chodniki i podjazdy.

Prace mają się zakończyć do połowy listopada 2020 r.

Na targowisku budynek gospodarczo-sanitarny

Drugim z największych tegorocznych przedsięwzięć będzie przebudowa i doposażenie świetlicy w Mszanie. Gmina planuje wydać na ten cel 700 tys. zł, z czego ponad 590 tys. zł to będą środki zewnętrzne.

Kompleksowego remontu targowiska w Lnianie nie będzie, choć gmina w poprzednich latach dostała na ten cel pieniądze od marszałka. – Musieliśmy z nich zrezygnować, bo po kilku ogłoszonych przez nas przetargach wszystkie oferty przewyższały ilość środków, jakie mogliśmy na ten cel wydać – opowiada Topolińska.

Gmina zdecydowała się więc na inne rozwiązanie. – W tym roku damy 70 tys. zł na budowę budynku sanitarno – gospodarczego – opowiada wójt. – Co polepszy warunki handlu w tym miejscu – dodaje.

W szkole nowe okna

Urząd czeka też wymiana okien w budynku Szkoły Podstawowej w Lnianie, na co chce wydać 20 tys. zł. – Dostaliśmy takie zalecenie od sanepidu i musieliśmy się do niego dostosować – mówi wójt Topolińska.

Konieczny okazał się też zakup urządzenia do odzysku wody płuczącej w oczyszczalni ścieków. – Dzięki temu będziemy w stanie oszczędzać wodę – tłumaczy wójt.

Na modernizację przydomowych oczyszczalni ścieków we wsi Brzemiona ma być przeznaczona kwota 50 tys. zł, a na wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulic w Błądzimiu – 7 tys. zł.

Gmina dokłada się do również do wspólnego przedsięwzięcia z urzędem marszałkowskim, czyli budowy Infostrady Pomorza i Kujaw, przekazując w tym roku na ten cel ponad 14 tys. zł.

Remontów dróg nie będzie

Od tego roku nie będzie w gminie żadnych przedsięwzięć z funduszu sołeckiego, który na razie został przez radę zawieszony. Mieszkańcy gminy nie mają też co liczyć na jakiekolwiek nowe przedsięwzięcia drogowe, bo ich w planie na 2020 r. nie ma.

Gmina podobnie jak pozostałe samorządy w powiecie będzie dokładać sporo do funkcjonowania oświaty. – W ubiegłym roku dołożyliśmy z własnego budżetu 1,3 mln zł – mówi Topolińska. – W tym roku to już jest kwota 2,4 mln zł.

KAR