Spotkanie w najmłodszych klasach poprowadzili Cezary Krucz i Andrzej Megger z komisji rewizyjnej Koła Łowieckiego „Jenot”. Odpowiadali między innymi na pytania: „Kim jest myśliwy i czym się zajmuje?” czy „Jaka jest różnica pomiędzy myśliwym a leśnikiem oraz myśliwym a kłusownikiem?”. Dzieci utrwalały sobie, jak zachować się w lesie, i poznały urządzenia łowieckie – ambonę, lizawkę i paśnik.
Z klasami III–VI spotkali się Jan Pawlak, Wojciech Nowak i Waldemar Kawecki, przedstawiciele Komisji Współpracy z Młodzieżą Szkolną przy Zarządzie Okręgowym Polskiego Związku Łowieckiego w Bydgoszczy. Opowiadali o zwierzynie płowej, czarnej i drapieżnikach. Dzieci mogły zobaczyć poszczególne gatunki zwierzyny łownej, nauczyli się je rozpoznawać oraz zapoznali się z zasadami selekcji.
Spotkanie z najstarszymi klasami poprowadził Jarosław Daszkiewicz – prezes Jenota, który opowiadał o sokolnictwie. Pokazał on uczniom podstawowe gatunki ptaków drapieżnych jak: jastrząb, myszołów, orzeł przedni czy sokół wędrowny. Na przykładzie zdjęć przedstawił różnice w upierzeniu, ale też ich zwyczajach, sposobach poruszania w locie i polowania.
W drugiej części dzieci uczestniczyły w zajęciach plastycznych. Zerówka kolorowała grafiki związane z lasem, klasy I–II rysowały sceny z życia lasu i jak myśliwi dbają o łowisko, natomiast uczniowie klas III–VIII wykonywali projekty na podstawie zagadnień poruszanych na spotkaniu z myśliwymi. Komisja oceniła prace uczniów i wytypowała najlepsze z nich do nagród. Na koniec podsumowano Dzień Myśliwego, wręczono dyplomy za udział w poszczególnych konkursach oraz nagrody książkowe, kamizelki odblaskowe i koszulki sportowe. Szkoła w prezencie otrzymała sprzęt audio oraz materiały dla nauczycieli do wykorzystania na lekcjach.
Imprezę w Czaplach zorganizowano w ramach programu „Myśliwi – dzieciom, dzieci – zwierzętom”.
JAK