Kronika składa się z dwóch tomów, liczy 270 stron i obejmuje lata 1945-2011. Wpisów do roku 1998 dokonywali dyrektorzy szkoły, potem nauczyciele-kronikarze: Ewa Słowi (Bocian) do 2003 roku i Beata Manikowska-Klajbor do 2011 roku.
Zapiski przeczytali, przeanalizowali i najciekawsze wybrali do druku nauczyciele Szkoły Podstawowej w Jeżewie: Jerzy Prus – dyrektor, Janusz Brózdowski – nauczyciel historii i polonistki Elżbieta Brózdowska (kronikarka SP Jeżewo) i Jolanta Piekarska (absolwentka SP w Czersku Świeckim, rocznik 1976). W wybranych do druku fragmentach zachowano oryginalną pisownię, słownictwo i gramatykę, uznając, że język, którym posługiwali się kronikarze, jest też znakiem czasu.
1997
W maju 1997 r. odbył się konkurs na stanowisko dyrektora szkoły w Urzędzie Gminy w Jeżewie, do którego przystąpiła nauczycielka języka polskiego p. Eugenia Kortas. Konkurs ten wygrała i od 1 września 1997 r. obejmie obowiązki dyrektora szkoły w Czersku Świeckim. Dotychczasowy dyrektor Stefan Kłopotek po 42 latach pracy od 1 września 1997 r. odchodzi na zasłużoną emeryturę.
Od 25 IX prowadzone są nadobowiązkowe zajęcia z języka angielskiego, na które uczęszcza 16 dzieci. Obowiązkowym językiem obcym jest język rosyjski.
Wtorek 14 X 1997r. Dzień Nauczyciela. Dzień niezwykły. Tylko nieliczna grupka odświętnie ubranych uczniów. Za to wielu … nauczycieli. Tak, zjechali do naszej szkoły wszyscy (prawie) ci, którzy TUTAJ kiedyś pracowali (…). Stawili się wszyscy ci, którym zadźwięczała nutka wspomnień (…). Są u siebie, bo tu zostawili kiedyś cząstkę życia. Wspomnieniom nie ma końca.
1998
W roku szkolnym 1998/1999 do naszej szkoły uczęszczać będzie 84 dzieci (…). Kadra nauczycielska liczy 12 osób. W czasie wakacji z sal lekcyjnych zniknęły piece kaflowe, a pojawiły się kaloryfery (…). Do budynku szkoły dobudowano także kotłownię (z piecem na olej opałowy), w której wygospodarowano pomieszczenie na świetlicę i pokój socjalny dla pracowników obsługi.
1999
Po raz pierwszy mury naszej szkoły opuścili uczniowie dwóch klas: VI i VIII (…). Uczniowie klasy VI (…) od września staną się uczniami Gimnazjum w Jeżewie.
W dniu zakończenia roku szkolnego uczniowie, rodzice i pracownicy szkoły pożegnali długoletniego pracownika naszej szkoły pana Józefa Malinowskiego [który] od września pracować będzie w Szkole Podstawowej w Osiu.
W bieżącym roku szkolnym oddano do użytku sanitariaty (toalety i prysznice). Powstała także niewielka kuchnia, dzięki której uczniowie naszej szkoły otrzymują obiady dowożone ze Szkoły Podstawowej w Jeżewie. Posiłki te dla dużej grupy uczniów sponsorowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
Mimo środków finansowych włożonych w naszą szkołę (ogrzewanie, sanitariaty) Urząd Gminy przewiduje funkcjonowanie szkoły przez 3 lata. Uczniowie, rodzice, nauczyciele mają nadzieję na zmianę tej decyzji.
2000
W roku szkolnym 2000/2001 do naszej szkoły uczęszczać będzie 65 dzieci. Do oddziału przedszkolnego uczęszczać będzie 16 dzieci (…). Nadal lekcje będą odbywały się w systemie klas łączonych. W pełnym wymiarze godzin pracę podejmie 6 nauczycieli.
2001
W roku szkolnym 2001/2002 w Szkole Podstawowej w Czersku Świeckim uczyć się będzie 67 uczniów. Nauka nadal odbywać się będzie w 5 oddziałach w systemie klas łączonych.
2002
Pracę w pełnym wymiarze godzin podjęło 5 nauczycieli. Obowiązki dyrektora szkoły pełni pani Barbara Siba.
W piątek 20 września wszyscy uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielami wzięli udział w światowej akcji: Sprzątanie Świata 2002. Posprzątana została okolica szkoły oraz okolica Czerska Świeckiego.
2003
Wtorek 8 kwietnia – to jeden z najważniejszych dni tegorocznych szóstoklasistów. To właśnie dzisiaj razem z rówieśnikami z całej Polski nasza ósemka pisała swój pierwszy egzamin – sprawdzian uczniów klasy VI.
W roku szkolnym 2003/2004 do naszej szkoły uczęszczać będzie 66 uczniów (…). Jedna uczennica realizuje indywidualny tok nauczania.
25 września 2003 r. W tym dniu nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej w Czersku Świeckim. Konkurs wygrała p. Barbara Siba.
2004
12 października – Spotkanie w Pałacu Prezydenckim. Do Warszawy pojechały p. dyrektor Barbara Siba i p. Regina Sielska, aby odebrać dyplom „Szkoła z Klasą” dla naszej placówki. Do stolicy przybyli przedstawiciela 100 szkół spośród 1300 biorących udział w tej akcji. Panie zwiedziły budynek AGORY oraz sale Pałacu Prezydenckiego. Prezydent Aleksander Kwaśniewski zachęcał do udziału w programie „Lego. Cogito. Ago”, któremu patronują: Wisława Szymborska, Aleksander Wolszczan, Janina Ochojska.
2005
Do tradycji szkoły wpisało się spotkanie z okazji „Dnia Kobiet”. Na akademię zaproszone zostały emerytki oraz mieszkanki wsi. Uczniowie zaprezentowali program artystyczny, następnie obdarowali kwiatami przybyłe panie. Goście udali się na słodki poczęstunek z kawą. Całości towarzyszyły występy uczennic z programem „Miniplayback Show” (…). [Występowały] uczennice Sylwia Jędrzejewska, Paulina Rzemińska, Natalia Arendt i Natalia Sawicka, które reprezentowały naszą szkołę w konkursie w Więcborku.
Odszedł wielki człowiek – papież Jan Paweł II. Dnia 4 kwietnia dyrektor szkoły p. Barbara Siba poinformowała uczniów, jak należy zachować się w dniach żałoby narodowej. Wiele uwagi osobie Karola Wojtyły poświęcali nauczyciele na zajęciach edukacyjnych. W hallu szkoły widniała gazetka, każdego dnia uczniowie przynosili znicze i zapalali pod wizerunkiem Jana Pawła II. Potrzeba wspólnej modlitwy za duszę Papieża zjednoczyła mieszkańców na Mszy świętej, która odbyła się dnia 6 kwietnia. Mszę odprawił ks. Tadeusz Olszewski.
„W baśniowym świecie pana Andersena” – w konkursie zorganizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Świeciu autorzy baśni otrzymali wyróżnienia – łącznie sześć – tyle, ile prac dostarczyliśmy do oceny.
Zabrzmiał dzwonek inaugurujący nowy rok szkolny 2005/2006. Dyrektor p. Barbara Siba przywitała uczniów, pracowników oraz rodziców przybyłych na pierwsze spotkanie. W swoim przemówieniu dyrektor przypomniała uczniom wydarzenie, które miejsce 1 września 1939 roku jak również przybliżyła fakty historyczne dotyczące 25-lecia istnienia „Solidarności”.
2006
Od czerwca rozpoczęły się prace kanalizacyjne na odcinku Jeżewo-Borce-Czersk Świecki. Pracownicy firmy kanalizacyjnej nocują w naszej szkole. Przy pracach zatrudnieni zostali również bezrobotni z naszej gminy.
W tym roku po raz pierwszy uczniowie zaczną naukę języka angielskiego w klasie pierwszej.
W szkole uczy się 63 uczniów. W pełnym wymiarze godzin pracować będzie 5 nauczycieli, w niepełnym także 5.
2007
Do tradycji szkolnej wpisze się „Dzień Gofra”. Uczniowie kl. VI wykonali gofry i za symboliczne kwoty można było w Ostatki posmakować niepowtarzalne gofry z bitą śmietaną. Za kwotę, jaką zebrał Sklepik szkolny, zakupiono gry planszowe do świetlicy szkolnej.
1 czerwca, z okazji dnia Dziecka, w nasze progi – dzięki pieniążkom ofiarowanym przez radę Sołecką – udało się zaprosić malarza i grafika z Witebska Edwarda Gałustowa. Warsztaty z wycinanki były największą atrakcją dnia. O tym wydarzeniu rozpisywała się lokalna prasa: „Białoruski artysta (…) poprowadził zajęcia z wycinanki polskiej. Dla uczniów czerskiej szkoły było to nie lada przeżycie. Nie co dzień się zdarza, że do ich placówki przyjeżdżają artyści z zagranicy”. [„Gazeta Pomorska”].
[W dzień zakończenia roku szkolnego] pani dyrektor Barbara Siba poinformowała Rodziców, ze jest jednym z kandydatów na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Krąplewicach.
Dnia 3 września (…) odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. Zebranych uczniów i Rodziców przywitała pani dyrektor Beata Manikowska-Klajbor. Pani dyrektor Barbara Siba od dnia 1 września pełni funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej w Krąplewicach.
9 listopada na miejscowym cmentarzu odbyło się nabożeństwo za zmarłych. W dniach poprzedzających święto Wszystkich Świętych nasi uczniowie uporządkowali cmentarz, naprawili krzyże, na nagrobki przynieśli wiązanki i zapalili znicze.
Dzisiaj (14 grudnia) do naszej placówki przybyli niecodzienni goście – kadra pedagogiczna, która po raz pierwszy spotkała się w 1997 roku (…). Do tego znamienitego grona dołączyli przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego oraz wicestarosta powiatu świeckiego Barbara Studzińska (była absolwentka naszej szkoły).
2009
Dyrektor poinformowała o odnowionej i powiększonej sali nr 8. W obecnej chwili jest to największa sala w szkole. Biblioteka szkolna została przeniesiona do pracowni komputerowej, co powoduje, ze posiadamy centrum multimedialne.
2010
W tym roku szkolnym do szkoły uczęszcza 52 uczniów: do oddziału przedszkolnego 7 dzieci (w tym 1 pięciolatek), do klasy I – 11, II – 5, III – 6, IV -8, V -7, VI -8.
2011
Szkoła wyposażona jest w pomoce dydaktyczne zgodnie z nową podstawą programową w ramach realizacji programu „Radosna Szkoła”.
*
Tu zapiski w kronice skończyły się, ale szkoła w Czersku Świeckim funkcjonowała jeszcze przez 7 lat, od 2015 roku jako filia Szkoły Podstawowej w Jeżewie. Po rezygnacji Beaty Manikowskiej-Klajbor, w 2017 roku, obowiązki kierownika punktu filialnego przejęła Joanna Kiedrowska. W ostatnim roku funkcjonowania szkoły naukę pobierało w niej 21 uczniów. Ostatni szkolny dzwonek zabrzmiał 22 czerwca 2018 roku. Budynek szkolny czeka na decyzję o nowym przeznaczeniu.
Wyboru dokonali: Jerzy Prus, Janusz Brózdowski, Elżbieta Brózdowska, Jolanta Piekarska.
Redakcja „Czasu” dziękuje wyżej wymienionym nauczycielom szkoły w Jeżewie za przygotowanie zapisków z kroniki do publikacji.