W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele instytucji, organizacji pozarządowych, parków krajobrazowych oraz przedsiębiorcy, czyli osoby współpracujące ze starostwem, którym nieobca jest turystyka i promocja naszego regionu. Spotkanie zapoczątkowało uczczenie minutą ciszy pamięci tych, którzy jeszcze w ubiegłym roku zasilali to grono: Wiesławy Ziółkowskiej i Zbysława Budzyńskiego oraz zmarłego kilkanaście dni temu prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.
Spotkanie było również okazją do podziękowań. Barbara Studzińska, starostka świecka, oraz Franciszek Koszowski, wicestarosta, wręczyli statuetki: OKSiR-owi, gminie Nowe, gminie Świecie oraz firmie BART (pensjonat Biała Koszula) za znaczną pomoc przy organizacji obchodów z okazji 20-lecia powiatu świeckiego.
Podobne podziękowania odebrali również lokalni producenci żywności: Sławomir Wnuk, Winnica przy Talerzyku, Czesława Wejner oraz nieobecni na spotkaniu przedstawiciele firmy Sery Adamczyk i produkującego soki gospodarstwa Pamuła. – Ilekroć prosiliśmy o wspólną promocję bądź o produkty do naszego regionalnego koszyka, nigdy nie spotkaliśmy się z odmową – podkreśliła Iwona Karolewska, sekretarz powiatu.
Promować – tak, ale jak
W drugiej części spotkania o wspólnej promocji i działaniach mówiła Agnieszka Kowalkowska, dyrektorka Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej. – Ja w tym powiecie już o nic nie pytam i nic mnie już nie dziwi. Macie państwo szczęście mieszkać w wyjątkowym powiecie, w którym żyją, działają i rządzą wyjątkowi ludzie. Nie spotkałam się nigdzie z takimi podsumowaniami i rozmowami w takim gronie. W powiecie świeckim one są, za co bardzo dziękuję. I za ten przychylny turystyce klimat, i za chęć wspólnych działań również – podkreślała.
Z kolei Piotr Kończewski, dyrektor biura Lokalnej Organizacji Turystycznej Kociewie, mówił między innymi o trasach i szlakach rowerowych przechodzących przez Kociewie. Zaznaczył też, że w ostatnich dniach minionego roku został przedłużony rowerowy szlak Grzymisława prowadzący z Nowego do Świecia
Stefan Galiński, przedstawiciel starostwa powiatowego w Starogardzie Gdańskim, głównie kojarzony z organizacją Korowodu Kociewskiego w Gdańsku, zapowiedział już, że w tym roku w sierpniu szykuje się trzeci kociewski przemarsz. Podczas spotkania mówiono także o planach na rok 2019. Jednym z pomysłów jest stworzenie Festiwalu Wisły w Świeciu na rzece Wda pod zamkiem.
Ostatnim punktem spotkania były warsztaty poświęcone skutecznemu marketingowi połączone z dystrybucją oferty turystycznej. Prowadzącymi byli Kasia i Maciej Marczewscy, prowadzący blog podróżniczy „Ruszaj w Drogę!”.
MP