To jedne z priorytetowych przedsięwzięć władz naszego starostwa. Pierwsza z nich ma szczególne znaczenie dla transportu w naszym regionie, bo dotyczy włączenia północno-zachodniej części powiatu do planowanego węzła w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5. Dotyczy to odcinka Błądzim – Pruszcz – Zbrachlin. Czternastokilometrowy fragment od Błądzimia do Łowina został zrobiony w 2017 r. – Droga ma istotne znaczenie dla lokalnego i ponadlokalnego układu komunikacyjnego, ponieważ zapewnia bezpośrednie połączenie z przyszłą drogą ekspresową S5 – tłumaczy Barbara Studzińska, starosta świecki.
Wartość zadania to 10,8 mln zł, a dofinansowanie to prawie 9,2 mln zł.
Modernizacja odcinka Michale – Sartowice jest kontynuacją zadań z lat poprzednich. – Etapowanie przebudowy tej trasy było ściśle związane z pracami przy modernizacji wału przeciwpowodziowego Sartowice – Nowe – tłumaczy starosta. – To był ostatni fragment tej drogi, która prowadzi bezpośrednio do węzła Sartowice przy budowanej właśnie ekspresowej S5 – dodaje.
Inwestycja kosztowała 3,6 mln zł, a marszałek dał na ten cel 3,09 mln zł.
W czwartek w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu w imieniu powiatu umowę podpisali starosta Barbara Studzińska, wicestarosta Franciszek Koszowski oraz skarbnik Dariusz Woźniak.
KAR