W piątek na łamach pisaliśmy, że radni gminy Jeżewo spotkają się dziś na sesji nadzwyczajnej, bo sześciu z nich chciało odwołania przewodniczącego. Radni porozumieli się w tej sprawie i sesji nie będzie. Została odwołana, a w piątek informacja pojawiła się w biuletynie informacji publicznej gminy Jeżewo.

W tym tygodniu radni gminy spotkają się w Domu Kultury w Jeżewie w czwartek (21 marca) o godz. 15.30. Dokonają oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Podejmą decyzję o tym czy rozpoczynają pracę nad uchwaleniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla całej gminy oraz sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Buczku. Zaopiniują też projekt zmian uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie Świeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

ACZ