GDDKiA długo czekała, aż Włosi wreszcie wezmą się do roboty. Już jesienią ubiegłego roku postęp prac na odcinku Nowe Marzy – Dworzysko i Dworzysko – Aleksandrowo był niezadowalający i wynosił zaledwie nieco ponad 20 proc. W lutym 2019 r. Impresa Pizzarotti zażądała większych pieniędzy za budowę i poprosiła o wydłużenie terminu realizacji prac. Przepychanki trwały kilka miesięcy. W międzyczasie GDDKiA zaczęła inwentaryzację placu budowy.
Firma, mimo wielokrotnych wezwań i dobrej woli z naszej strony, nie realizowała zapisów kontraktowych – tłumaczy Jan Krynicki, rzecznik prasowy GDDKiA. – Wykonawca został wezwany do poprawy, czyli szczegółowo określonego zakresu prac oraz przed weekendem do natychmiastowego powrotu na plac budowy, począwszy od poniedziałku rano, jednak obu tych wezwań nie wykonał. Nie wypełniał zapisów dotyczących ich realizacji, w tym postępu robót zgodnego z harmonogramem oraz nie regulował płatności dla podwykonawców, usługodawców i dostawców materiałów – dodaje
Ostatecznie GDDKiA odstąpiła od umowy z Włochami we wtorek. – Obecnie naliczane są kary umowne z tytułu m.in. braku zapłaty lub nieterminowej płatności wynagrodzenia należnego podwykonawcom w łącznej wysokości ponad 156 mln zł – tłumaczy Krynicki.
Jednocześnie GDDKiA przypomina, że na swojej stronie internetowej uruchomiła serwis dla podwykonawców, gdzie znajdują się najważniejsze informacje, jak skutecznie starać się o odszkodowanie.
W wakacje mają być ogłoszone przetargi na dokończenie prac na trasie S5. – Mamy nadzieję, że z nowymi firmami uda nam się podpisać umowy do końca roku – tłumaczy rzecznik.
Termin zakończenia remontu S5 to prawdopodobnie zima 2021 r.
Kierowcy już od dłuższego czasu narzekają na trudne warunki na „piątce”, gdzie są liczne zwężenia i niewyraźnie namalowane poziome oznaczenia. To wszystko ma bezpośrednie przełożenie na liczbę wypadków i kolizji na tej drodze. Tylko w 2019 r. było tam trzynaście różnych zdarzeń, w tym dwa wypadki, w których zginęły dwie osoby, a jedna została ranna. W 2018 r. było 60 kolizji bez ofiar śmiertelnych.
KAR, DH