Świecie jako jedne z nielicznych miast w naszym województwie miało już od 2010 r. strategię rozwoju gminnego sportu. Dokument w tym roku traci ważność i czas rozpocząć prace nad kolejnym. Tym razem na lata 2020-2029. – Mogę dodać, że nasze słabe strony obecnie stały się już mocnymi – opowiada Krzysztof Kułakowski, burmistrz Świecia. – Na pewno w mieście wiele się zmieniło. Mamy duże boiska wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej nr 8 i nr 1. Niedawno wybraliśmy wykonawcę na budowę podobnego obiektu przy SP nr 5, który ma powstać do końca października tego roku. W planach inwestycyjnych na kolejny rok jest budowa zadaszonego lodowiska, które zimą byłoby wykorzystywane przez łyżwiarzy, a latem zmieniłoby się w boisko np. do koszykówki – dodaje.
Miasto chciałoby, aby przy każdej szkole podległej gminie było profesjonalne boisko. – W tej sprawie jest dużo nacisków od strony mieszkańców – mówi burmistrz. – Widzimy obecnie pilną potrzebę powstania takiego obiektu w Terespolu. Może wspólnie z powiatem zrobilibyśmy boisko przy ulicy Ogrodowej, z którego korzystaliby nasi uczniowie z SP nr 3 oraz pobliskiego liceum – dodaje.
W nowej strategii mają się znaleźć również zapisy dotyczące finansowania priorytetowych dyscyplin sportu. – Oczywiście stawiamy na piłkę nożną, siatkówkę kobiet. Jednak dopuszczamy do większego wsparcia np. pływanie, które świetnie się u nas rozwija, dzięki możliwości uprawiania tej dyscypliny na świeckim basenie – dodaje.
Burmistrz powołał zespół, który będzie pracował nad dokumentem.
Przewodniczącym został dyrektor do spraw sportu w Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Świeciu Zbigniew Iwański, wiceprzewodniczącym radny Sebastian Glaziński, a sekretarzem Tomasz Keller.
Ponadto powołano podzespoły, gdzie sportem dzieci i młodzieży ma koordynować Jarosław Czapiewski, wspólnie z Sebastianem Glazińskim i Waldemarem Furą. Wyczynowymi dyscyplinami mają się zajmować: Michał Partyka, Leszek Piotrowski oraz Andrzej Nadolny. Rozwój sportu powszechnego przypadł Maciejowi Kaczmarkowi, Tomaszowi Kellerowi i Piotrowi Grajewskiemu. Inwestycjami mają się zajmować Krzysztof Kułakowski, Ryszard Sadowski i Marzenna Rzymek.
Gmina zamierza we wrześniu zorganizować III Kongres Kultury Fizycznej. W listopadzie radni mieliby się zająć nową strategią rozwoju sportu w gminie, która obowiązywałaby od początku 2020 r.
KAR