86-100 Świecie, ul. Wojska Polskiego 91
Telefony: redakcja 52 33 33 320
biuro ogłoszeń 52 33 33 326
fax 52 525 71 44

e-mail: redakcja - czasswiecia@gazeta.pl
biuro ogłoszeń - reklama.czasswiecia@gazeta.pl

Redakcja:

Redaktor naczelny:

  • Joanna Dolecka

Dziennikarze:

  • Katarzyna Rydzewska
  • Dorota Habel


Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń. Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo ich redagowania i skracania.

NAPISZ DO NAS

Punkty przyjmowania ogłoszeń

Świecie, ul. Wojska Polskiego 91

tel. 52 33 33 326

Chełmno, ul. Grudziądzka 25,

tel./fax 56 686 98 00

Bydgoszcz, ul. Gdańska 27,

tel. 52 525 70 84