Wszyscy druhowie oraz goście, zanim weszli do sali w Gminnej Bibliotece Publicznej, wpisali się do kroniki jednostki z Pruszcza. Zebranych powitał prezes jednostki Bartosz Betlewski, po czym ks. Jerzy Mroczyński odmówił wraz ze wszystkimi modlitwę, zaśpiewano kolędę, a następnie tradycyjnie dzielono się opłatkiem. Niespodzianką dla wszystkich był występ Oliwii i Miłosza, którzy zagrali na trąbkach kolędę „Wśród nocnej ciszy”. Na małej scenie wystąpił też z kolędami i piosenkami bożonarodzeniowymi chór Niezapominajka działający przy GOKSiR-ze pod kierunkiem Aliny Ackiewicz i przy akompaniamencie Roberta Jaśkiewicza.

Zarówno dla członków Niezapominajki, jak również dla członków MDP starsi druhowie przygotowali upominki. Po części artystycznej wszyscy zasiedli do świątecznego stołu. Wówczas zabrali głos goście, którzy w swoich krótkich wystąpieniach składali wszystkim druhom życzenia.

W spotkaniu uczestniczyli: wójt Dariusz Wądołowski, przewodniczący Rady Gminy Pruszcz Piotr Radecki, radna powiatu Iwona Manys, poseł na Sejm RP Piotr Król, zastępca dowódcy KPPSP w Świeciu mł. kapitan Adam Gwizdała, kier. Posterunku Policji w Pruszczu asp. sztabowy Justyna Głowacka, ks. kanonik Jerzy Mroczyński, dyrektorki GBP Aleksandra Rosińska-Burek i GOKSiR-u Justyna Kucharko, kapelmistrz orkiestry dętej GOKSiR-u Pruszcz Tomasz Berent, sołtys Pruszcza Marian Monasypow i komendant Zarządu Gminnego OSP RP Grzegorz Pączek.

KP